Prax pre študentov strojníctva a designu

Projekt / iniciatíva bez právnej formy
strojníctvo
dizajn
kreativita
popularizácia vedy
technické myslenie
Miesto
Banskobystrický kraj
Ideálny začiatok projektu
september 2021
Spôsob spolupráce
Osobné stretnutia, na diaľku (online)
Min. dĺžka projektu
do 3 mesiacov

Pomôž nám s ...

Sme vzdelávací projekt, ktorý prináša študentom technických odborov skvelú prax. V programe sa naučíte pracovať v tímoch, komunikovať, prezentovať, kriticky myslieť a tvorivo pristupovať k riešeniu problémov. 

Zatiaľ máme ...

Program MyMachine beží na Slovensku už 5 rokov. Do programu sa zapájajú deti zo základných škôl, študenti stredných odborných škôl a vysokoškoláci Strojníckej fakulty a Fakulty umení TUKE, FEIT Žilinskej univerzity, Strojníckej fakulty STU a od budúceho ročníka i Fakulta techniky TUZVO.

Chceme dosiahnúť / Finálny výstup

Program prebieha počas jedného školského roka a má tri fázy:

Myšlienka: deti na základných školách vo veku od 6 do 12 rokov vymýšľajú a prezentujú formou kresieb svoje vysnívané vynálezy. 

Koncept: po výbere jedného výherného vynálezu, študenti vysokých technických škôl a produktového dizajnu vymýšľajú k detskému vynálezu technické riešenie ako ho zostrojiť. Detské kresby tak menia na funkčné koncepty, ktoré spracujú do plánov, výkresov a modelov.

Prototyp: technické výkresy a rozpracované riešenia sú odovzdané do výroby študentom stredných odborných škôl technického zamerania.

Stredoškoláci a vysokoškoláci tak môžu pracovať na úžasnom projekte, kde využijú svoje znalosti (teóriu zo školy) na zostrojenie skutočného vynálezu. Tento rok pracujeme napríklad na helme na čistenie zubov, cestovnej rakete, zostrojili sme už i levitujúcu stoličku či boxujúcich robotov. Študenti UNIZA a ŠUPky pracujú na počítačových hrách.

Keď sa pridáš k nám získaš / zažiješ / spoznáš / naučíš sa...

Keď sa k nám pridáš precvičíš si skills 21. storočia, medzi ktorými sú design thinking, práca v tíme, kreativita, samostatnosť, zodpovednosť, time management, prezentačné a komunikačné zručnosti a iné.

Čo sa nám s tvojou pomocou podarí zmeniť / zlepšiť...

S Tvojou pomocou sa nám podarí zostrojiť vysnívaný vynález pre deti a prebudiť v nich záujem o vedu, matematiku, fyziku či iné vedné odbory.

Preferencie

20 hodín / mesačne
  • stredoškoláka
  • vysokoškoláka
  • do 3 mesiacov
  • do 12 mesiacov

O iniciatíve

MyMachine Slovakia
Projekt / iniciatíva bez právnej formy
Letná 27
040 01 Košice
Slovensko
Webové stránky
Profil iniciatívy