>
Príležitosť Vzdelávanie Rómov | SDA x Dejepis Inak

Vzdelávanie Rómov | SDA x Dejepis Inak

Študenti vysokej školy, mladí profesionáli, učitelia, neziskové organizácie, verejné inštitúcie, študentské projekty

Problém vylúčených komunít je na Slovensku pomerne tabuizovanou témou a často na nedostatok otvorenej diskusie dopadajú práve tí najzraniteľnejší. Na to, aby sme zabránili ďalšej marginalizácii komunít, ktoré už teraz žijú na okraji našej spoločnosti, musíme pochopiť, ako táto systemická segregácia funguje. Video sa sústreďuje konkrétne na situáciu rómskej komunity na Slovensku, najmä na segregáciu rómskych žiakov a žiačok pomocou zaraďovania do špeciálnych škôl.

kritické myslenie
vzdelávanie
rómovia
Typ vzdelávania
Kurz
Autor
Slovenská debatná asociácia

Popis

Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá Slovenská debatná asociácia.

O autorovi

Slovenská debatná asociácia

Podobné ponuky