>
Príležitosť Večerná škola: Autentický líder v agilnom prostredí

Večerná škola: Autentický líder v agilnom prostredí

Profesionáli, startupy, učitelia

Zdokonaľ sa ako líder, manažér, agilný kouč v komunikácii a vo vedení ľudí

S programom sa staneš lídrom, ktorý dokáže:

 • Asertívne a ľudsky komunikovať aj v náročných situáciách

 • Riešiť konflikty s cieľom dosiahnuť win-win

 • Vytvárať bezpečné prostredie a podporovať samostatnosť ľudí v tíme

 • Dávať a prijímať spätnú väzbu a vytvárať tak učiacu sa organizáciu

 • Vytvárať a viesť úspešné tímy so zreteľom na ľudské vzťahy

 • Rozvíjať talenty ľudí v tíme

 • Inšpirovať ľudí k proaktivite a preberaniu zodpovednosti

 • Poznať vnútorné motivácie ľudí a pracovať s nimi

 • Mať projektový prístup a efektívne delegovať úlohy

 • Podporovať tím k spoločnému učeniu a rozvoju “rastového mindsetu”

 • Zvyšovať lojalitu zamestnancov voči organizácii

autenticita
líder
agile
agilný líder
vedenie projektov
Typ vzdelávania
Udalosť
Dátum a čas eventu
11. 4. 2023 o 16:30 (CET)

Popis

Výhody, ktoré získaš pre svoju organizáciu

 • Vyššiu kreativitu a angažovanosť zamestnancov

 • Vyššiu dôveru medzi ľuďmi a pozitívne pracovné prostredie

 • Zníženie fluktuácie

 • Nižšie náklady na hľadanie nových zamestnancov

 • Kariérny rast pre zamestnancov

 • Zladenie s firemnou kultúrou a hodnotami

 • Efektívne vedenie porád

Prečo autentické líderstvo?

Skoro 80 rokov stará Harvardská štúdia ukázala, že ľudia s kvalitnými vzťahmi sú výrazne zdravší a šťastnejší. V Otvorenej Hre veríme, že kvalitné vzťahy sú postavené na dôvere a autentickej komunikácii, čo zvyšuje spokojnosť, lojálnosť a angažovanosť ľudí v práci.

“Autentické vedenie pozitívnym smerom ovplyvňuje vzťah medzi firemnou kultúrou zameranou na flexibilitu a spokojnosťou zamestnancov v práci.”  

(Garazi Azanza, Juan Antonio Moriano, Fernando Molero, 2013)



Podobné ponuky