>
Príležitosť Transrodovosť | SDA x Dejepis Inak

Transrodovosť | SDA x Dejepis Inak

Študenti strednej školy, študenti vysokej školy, mladí profesionáli, učitelia, neziskové organizácie, verejné inštitúcie, študentské projekty

Za posledné roky sa o rodoch a pohlaviach v našej spoločnosti rozpráva viac ako kedykoľvek predtým. Nie vždy sa však k tejto téme staviame ako spoločnosť férovo a otvorene a to aj napriek tomu, že o tom, čo znamená byť transrodový alebo transrodová, častokrát vieme pomerne málo. Video pojednáva o základných faktoch a pojmoch, no aj o tolerancii a rešpekte, ktorý́ by k tejto téme mal neodlúčiteľne patriť.

kritické myslenie
vzdelávanie
transrodovosť
Typ vzdelávania
Kurz
Autor
Slovenská debatná asociácia

Popis

Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá Slovenská debatná asociácia.

O autorovi

Slovenská debatná asociácia

Podobné ponuky