>
Príležitosť Touch4IT Academy: Artificial Intelligence

Touch4IT Academy: Artificial Intelligence

Profesionáli, študenti vysokej školy, mladí profesionáli

O akadémii 

Vzdelávanie, odovzdávanie dlhoročných skúseností a rozvíjanie komunity developerov je našou vášňou. Preto sme na jeseň 2022 vytvorili vlastný vzdelávací projekt pod názvom Touch4IT Akadémia. Lekcie kurzov sú určené pre študentov a študentky informačných technológií, ale aj junior developerov či IT adminov, ktorí si chcú rozšíriť svoje znalosti, oboznámiť sa s problémami z praxe či spoznať nových ľudí z tech komunity. Kurzy majú obmedzenú kapacitu, no o to väčší záber, individuálny prístup a možnosť skutočne preniknúť do hĺbky danej témy. Tento krát sa budeme venovať téme Umelej Inteligencie.

Vzdelávanie
IT
umelá inteligencia
online kurz
machine learning
Typ vzdelávania
Kurz

Popis

O online kurze “Umelá Inteligencia” 

Kurz je vhodný pre študentov, developerov i AI nadšencov, ktorí ovládajú aspoň základy programovacieho jazyka Python. Online lekcie prebiehajú každý utorok a štvrtok, od 17:30 do 19:30, v slovenskom jazyku a sú úplne ZADARMO. Začíname 7. novembra 2023. Je možné absolvovať všetky lekcie alebo si vybrať podľa harmonogramu tém. Všetky prerekvizity budú k dispozícii v spoločnom online prostredí. Odporúčame však absolvovať úvodné stretnutie, kde sa dozviete všetky dôležité organizačné a technické informácie platné pre celý kurz. 

Prihlasovanie bolo ukončené.

Obsah kurzu

1. Lecture series intro  (1 lekcia)

 • Intro to AI/Machine Learning 

 • Python env setup 

 • Academy project structure 
   

2. Supervised learning (1 lekcia)

 • Basics of Supervised Learning (Classification and Regression) 

 • Data Preprocessing and Dataset Creation 

 • Model Evaluation Metrics 

 • Sample Exercises 
   

3. Unsupervised Learning  (1 lekcia)

 • Basics of Unsupervised Learning (Clustering and Dimensionality Reduction) 

 • Data visualization and similarity 

 • Interactive learning 

 • Sample exercises 
   

4. Neural Networks  (2 lekcie)

 • Basics of Neural Networks (ANN, CNN, RNN) 

 • Deep learning, Computer vision 

 • Pytorch Basics 

 • Train from scratch or from pretrained 

 • Classification, regression, convolution, time-series with NN 

 • Sample exercises 
   

5. Reinforcement learning  (1 lekcia)

 • Basics of Reinforcement Learning  

 • Policies, Agent-based Systems, Reward/Punishment-based Systems   

 • Sample exercises 
   

6. Transformers (1 lekcia)

 • Basics of Transformers 

 • Embedding, NLP and tokenization, diffusers 

 • Sample exercises 
   

7. LLMs  (3 lekcie)

 • Basics of LLM 

 • Prompt engineering, Vector databases, quantization, perplexity 

 • GPT, GAN, StableDiffusion 

 • Sample exercises 
   

8. Complex Systems - Approaches Combination  (2 lekcie)

 • Explore combination possibilities through a series of exercises 

O lektorovi

Peter Takáč je lídrom nášho AI tímu, expertom v oblasti umelej inteligencie a s bohatými skúsenosťami vo viacerých oblastiach. Pri svojom štúdiu sa špecializoval na chatboty, neurónové siete, fuzzy systémy, computer vision a robotiku. Zameriava sa na prácu s dátami, vývoj softvérových komponentov, na spracovanie dát v reálnom čase či na prácu s rozpoznávaním emócií pomocou počítačového videa. Okrem toho má skúsenosti aj v rôznych odvetviach, vrátane dynamiky vozidiel, behaviorálnej psychológie, športu a zdravotnej starostlivosti, priemyslu 4.0, zábavného a reklamného priemyslu, vysoko presných meraní a robotiky. Hovorí niekoľkými programovacími jazykmi, vrátane .NET, Pythonu a C++.


Podobné ponuky