>
Príležitosť Supervízia pre koordinátorov dobrovoľníkov

Supervízia pre koordinátorov dobrovoľníkov

Mladí profesionáli, profesionáli, neziskové organizácie

Supervízie sú určené koordinátorom a koordinátorkám dobrovoľníkov, ktorí pracujú v mimovládnych a verejných organizáciách (občianske združenia, neziskové organizácie, zariadenia soc. služieb, školy, nadácie a pod.) V supervízii ide o overovanie si správnosti a efektívnosti vlastných postupov pri svojej práci, ich korigovanie, predchádzanie vyhoreniu, prevencii poškodenia klientov, dobrovoľníkov, seba a zvyšovanie profesionality koordinátora alebo koordinátorky – získavanie nových skúseností a informácií, kvalitnejšiu spoluprácu s kolegami v práci a tým zvyšovanie profesionálnej odbornosti v tíme.

Účastníci a účastníčky si zlepšia svoje odborné vedomosti a doplnia znalosti a zručnosti v oblasti, v ktorej pracujú (napr. ako motivovať dobrovoľníkov, ako riešiť konflikty, ako tvoriť dobrý tím, ako pracovať s klientom a pod.). Zároveň sa naučia prekonávať prekážky a budovať dobré vzťahy a atmosféru v organizácii. 

dobrovoľníctvo
supervízia
koordinácia dobrovoľníkov
sebarozvoj
Typ vzdelávania
Udalosť
Dátum a čas eventu
29. 3. 2022 o 09:00 (CET)

Popis


Podobné ponuky