>
Príležitosť Staň sa ambasádorom cirkulárnej ekonomiky a inklúzie

Staň sa ambasádorom cirkulárnej ekonomiky a inklúzie

Študenti vysokej školy, mladí profesionáli, profesionáli, neziskové organizácie

Vzdelávací program pre budúcich ambasádorov cirkulárnej ekonomiky a inklúzie sa organizuje v rámci medzinárodného projektu NICE, na Slovensku pod záštitou Slovenskej katolíckej charity v partnerstve s ďalšími európskymi ogranizáciami, spolufinancovaného EU.

NICE kombinuje vzdelávanie, cirkulárnu ekonomiku (ekológiu) a inklúziu (pomoc znevýhodneným občanom, chránené dielne...). 

V rámci vzdelávacieho programu "Staň sa ambasádorom cirkulárnej ekonomiky a inklúzie" vzdelávame, ínšpirujeme a prepájame ľudí, zanietiných pre zmenu v spoločnosti.  Zúčastníte sa šiestich dvojhodinových prednášok kde získate viac informácií o enviromentálnych dopadoch fungovania toho čo tu máme teraz, teda lineárnej ekonomiky, akým spôsobom sa dá dosiahnuť zminimalizovanie odpadu v cirkulárnej ekonomike, a zainvolvovanie socálneho aspektu.

sociálna inklúzia
enviromentálne
vzdelávanie
cirkulárna ekonomika
leadership
empowering
Typ vzdelávania
Kurz
Autor
viacerí lektori

Popis

Vzdelávací program pre budúcich ambasádorov cirkulárnej ekonomiky a inklúzie sa organizuje v rámci medzinárodného projektu NICE, na Slovensku pod záštitou Slovenskej katolíckej charity v partnerstve s ďalšími európskymi ogranizáciami, spolufinancovaného EU.

NICE kombinuje vzdelávanie, cirkulárnu ekonomiku (ekológiu) a inklúziu (pomoc znevýhodneným občanom, chránené dielne...). 

 

V rámci vzdelávacieho programu "Staň sa ambasádorom cirkulárnej ekonomiky a inklúzie" vzdelávame, ínšpirujeme a prepájame ľudí, zanietiných pre zmenu v spoločnosti.  Zúčastníte sa šiestich dvojhodinových prednášok kde získate viac informácií o enviromentálnych dopadoch fungovania toho čo tu máme teraz, teda lineárnej ekonomiky, akým spôsobom sa dá dosiahnuť zminimalizovanie odpadu v cirkulárnej ekonomike, a zainvolvovanie socálneho aspektu.

 

Cieľom je rozšírenie vedomostí účastníkov o enviromentálnych a sociálnych témach,  vytvorenie siete podobne zmýšľajúcich ľudí, komunikačné a prezentačné zručnosti, promotion - práca na zviditeľnení projektov.

 

Je to spolu šesť stretnutí, ktoré budú v rámci Západného Slovenska (Trnava, Bratislava, Nitra). Na termíne a čase stretnutí sa dohodneme dopredu tak, aby to väčšine účastníkov vyhovovalo, predpokldám že to bude bývať v piatok povečerom. Časovo to bude v rámci jedného roka, prvé bude cca o mesiac-dva. Témy jednotlivých stretnutí sa ešte môžu mierne meniť.

 

Na osobné workshopy budú naväzovať online stretnutia s ambasádormi z ďalších krajín EU, kde si vymeníte skúsenosti a vytvoríte kontakty pre možnú budúcu spoluprácu.Po absolvovaní pravdaže každý dostane certifikát.

O autorovi

viacerí lektori

Podobné ponuky