>
Príležitosť Rozvojový program pre novú generáciu úradníkov a úradníčiek v štátnej a vernej správe

Rozvojový program pre novú generáciu úradníkov a úradníčiek v štátnej a vernej správe

Profesionáli, verejné inštitúcie

Do 2. 11 je otvorené prihlasovanie do druhého ročníka vzdelávacieho programu Public Leadership Academy, ktorého cieľom je rozvoj úradníkov a úradníčiek na Slovensku.

vzdelávací program
úradníci
verejný sektor
leadership
vzdelávanie
Typ vzdelávania
Udalosť
Dátum eventu
2. 11. 2023

Popis

Public Leadership Academy

je rozvojový program vytvorený špeciálne pre profesionálov a profesionálky v štátnej a verejnej správe. Pre tých čo majú potenciál tvoriť a realizovať zmeny s pozitívnym dopadom na kvalitu verejných služieb a politík.

Program pre úradníkov a úradníčky ktorí/é:

 • pôsobia v celoslovenských (ústredných) orgánoch štátnej správy, či v samospráve

 • v sebe spájajú hodnoty ako etickosť, excelentnosť, podnikavé líderstvo a občiansku angažovanosť

 • majú záujem o zlepšovanie verejných služieb a politík

 • sa pripravujú na svoju prvú manažérsku pozíciu alebo v nej už pôsobia, alebo sú odborníkmi vo svojej oblasti

 • majú motiváciu osobne a profesne rásť

Rozvoj zručností

 • Líderstvo, osobný rozvoj a riadenie zmien

  Porozumenie vlastnému miestu a roli v procese zmeny, a schopnosti viesť iných cez tento proces

 • Manažment a rozvoj ľudí

  Nástroje a procesy pre budovanie motivovaných a produktívnych tímov, ktoré majú spoločnú víziu

 • Implementácia zmien

  Prednášky, workshopy a diskusie zamerané na zručnosti potrebné pre presadzovanie pozitívnych zmien

Trvanie

 • 8 mesiacov (marec - október 2024)

 • 100 hodín praktického obsahu

 • 2 trojdňové bootcampy, 1 celodenný PLA fest, 3 hodiny raz za dva týždne

 • dlhodobá podpora rozvoja a rastu aj po ukončení programu

Prihlásenie do 2. 11


Podobné ponuky