>
Príležitosť Program Shine hľadá inovátorov, ktorí riešia klimatickú krízu a zlepšovanie zdravia

Program Shine hľadá inovátorov, ktorí riešia klimatickú krízu a zlepšovanie zdravia

Študenti vysokej školy, mladí profesionáli, profesionáli, neziskové organizácie, startupy, študentské projekty

Máte nápad, ako zmierňovať dopady klimatickej krízy, alebo zlepšovať zdravie? Prihláste svoj projekt a získajte grant až do výšky 25 000 eur a mentoring od expertov.

granty
mentoring
Typ vzdelávania
Študijná a štipendijná príležitosť
Uzávierka prihlášok
16. 5. 2022

Popis

Máte nápad, ako zmierňovať dopady klimatickej krízy, alebo zlepšovať zdravie? Prihláste svoj projekt a získajte grant až do výšky 25 000 eur. Swiss Re Foundation v spolupráci s Nadáciou Pontis hľadajú sociálnych inovátorov, ktorí majú nápad na riešenie spoločenského problému, alebo sú v prvých fázach realizácie svojho nápadu.

Víťaz alebo víťazka získa finančnú podporu a prejde šesťmesačným akceleračným programom, v ktorom bude spolupracovať so svetovými expertmi, biznis koučmi a lídrami z prostredia  Swiss Re – jednej z hlavných svetových zaisťovní.

Koho hľadáme?

Inovátori môžu byť súčasťou neformálnej skupiny, či pracovať v skúsenej organizácii alebo firme, ktorá hľadá nové oblasti pôsobenia, prípadne chce expandovať s novým projektom.
Podporujeme inovatívne nápady, ktoré riešia problémy v jednej z oblasti:

 • Predchádzanie dôsledkom klimatických zmien (Natural hazard, and climate risk management):

– Klíma a smart poľnohospodárstvo (Climate-Smart Agriculture),
– Zníženie negatívnych dopadov na klímu (biodiverzita, mestské záhrady, recyklácia, žiadny odpad, znižovanie emisii uhlíka, obnoviteľné zdroje energií).

 • Zlepšovanie zdravia (Access to Health):

– Dostupná zdravotná starostlivosť pre znevýhodnené skupiny obyvateľov,
– Zdravá výživa (potravinové banky, zdravý životný štýl/ zdravá výživa, predchádzanie chorobám, inovácie v poľnohospodárstve).

Čo získate?

Víťaz alebo víťazka získajú:

 • 5 000 Eur grant na začiatku programu,

 • 20 000 Eur grant po presvedčení poroty o kvalitnom biznis pláne v druhej polovici programu,

 • Účasť na 6 mesačnom akceleračnom programe,

 • Skúsených mentorov a biznis koučov, ktorí pomôžu s  vytvorením škálovateľného udržateľného biznis plánu,

 • Zviditeľnenie sa v ekosystéme sociálnych inovátorov,

 • Dlhodobú spoluprácu s Nadáciou Swiss Re,

 • Sledovanie dopadu a monitorovanie progresu,

 • Príležitosť rásť profesionálne, aj osobnostne pod vedením profesionálnych koučov v súlade s medzinárodnými štandardmi.

Ako sa prihlásiť

Prihláška musí byť vyplnená v angličtine. Prihlásiť sa môžete registráciou a vyplnením tohto online formulára: https://awards.optimytool.com/en/

Top 3 kandidáti budú pohovorovaní online v anglickom jazyku. Výsledkom pohovorov bude finálny výherca programu.

Prihlasovanie je otvorené od 21. apríla do 16. mája.

Akceleračný program obsahuje:

1. Modul (3 dni), výsledkom je pripravený tím na spoluprácu:

 • Spoznanie tímu,

 • Stanovenie cieľov,

 • Nastavenie nástrojov na spoluprácu.

2. Modul (5 dní), výsledkom je vytvorený biznis model:

 • Stretnutia so stakeholdermi,

 • Porozumenie problému,

 • Návrhy na prototyp,

 • Draft biznis modelu.

3. Modul (3 dni), výsledkom je presvedčená porota:

 • Prezentácia pred porotou,

 • Plán s ďalšími krokmi.

4. Modul (2 dni), výsledkom je implementácia biznis modelu:

 • Vyhodnotenie dopadu,

 • Zdieľanie príkladov dobrej praxe.

Kapacitne je potrebné si v rámci 6-mesačného akceleračného programu vyčleniť 13 plných dní. Medzi jednotlivými modulmi strávi tím 3 až 4 hodiny za týždeň prácou v tíme.

Časový plán

21. apríl – 16. máj 2022
Prihlasovanie projektov do programu

17. máj – 27. máj 2022
Hodnotenie a shortlistovanie projektov

30. máj – 10. jún 2022
Finálny výber inovátorov

17. jún 2022
Vyhlásenie výsledkov

september 2022 – marec 2023
6-mesačný akceleračný program

apríl 2023 – september 2023
Monitoring a sledovanie dopadu

Máte otázky?

Vaše otázky radi zodpovieme na shine@nadaciapontis.sk. Prípadne na 0918 778 780 (Norbert Maur, senior programový manažér Nadácie Pontis).


Podobné ponuky