>
Príležitosť Platová nerovnosť | SDA x Dejepis Inak

Platová nerovnosť | SDA x Dejepis Inak

Študenti strednej školy, študenti vysokej školy, mladí profesionáli, učitelia, neziskové organizácie, verejné inštitúcie, študentské projekty

Prečo takmer všade na svete zarábajú ženy v priemere menej ako muži? Je za rozdielmi v platoch diskriminácia? Aké povolania si ženy volia a existuje niečo ako pokuta za materstvo? Aj pomocou týchto otázok vám video ilustruje, ako vzniká medzera v platoch medzi mužmi a ženami.

kritické myslenie
vzdelávanie
platová nerovnosť
Typ vzdelávania
Kurz
Autor
Slovenská debatná asociácia

Popis

Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá Slovenská debatná asociácia.

O autorovi

Slovenská debatná asociácia

Podobné ponuky