>
Príležitosť Otvorené dáta v samospráve

Otvorené dáta v samospráve

Študenti strednej školy, študenti vysokej školy, mladí profesionáli, profesionáli, učitelia, neziskové organizácie, verejné inštitúcie, startupy, študentské projekty

Kurz Otvorené dáta v samospráve je na Slovensku prvým e-learningom zameraným na otvorené dáta, ktorý komplexne sprevádza študenta od úplných základov až po pokročilejšie témy. Otvorené dáta sú dáta, ktoré bezplatne zverejňujú štátne inštitúcie (ministerstvá a iné), samosprávy (obce, mestá, vyššie územné celky), verejné orgány a ktoré môžu byť využité na verejnoprospešné ale aj komerčné aktivity.

otvorené dáta
otvorené vládnutie
vizualizácia dát
Typ vzdelávania
Kurz
Autor
Lukáš Jankovič, Iveta Ferčíková, Ján Gondoľ

Popis

Kurz je určený pre zamestnancov štátnej správy, samosprávy (najmä vedenie samosprávy, informatikov, správcov databáz, právne oddelenie), študentov stredných a vysokých škôl, učiteľov, novinárov, pracovníkov médií, informatikov, programátorov, alebo pre každého, kto sa zaujíma o otvorené dáta. Cieľovými skupinami sú všetci, ktorí chcú otvoriť dáta a všetci, ktorí chcú s nimi začať pracovať.

Cieľom kurzu je poskytnúť študentom základné informácie o otvorených dátach, ich zverejňovaní, benefitoch, vizualizácií a príkladoch použitia – aplikáciách, ktoré nad nimi vznikli na Slovensku a v zahraničí.

Celý kurz je bezplatný a otvorený ako celok (neobsahuje skryté lekcie alebo lekcie, ktoré sa odomykajú postupne).
Na absolvovanie tohto kurzu sa nevyžadujú žiadne predchádzajúce vedomosti alebo schopnosti, vyžadujú sa len základy práce s PC.

Kurz nájdete na adrese: https://www.alvaria.sk/kurz/otvorene-data-v-samosprave/

O autorovi

Lukáš Jankovič, Iveta Ferčíková, Ján Gondoľ

Podobné ponuky