>
Príležitosť Otvárame prihlasovanie do akceleračného programu Generácia 3.0

Otvárame prihlasovanie do akceleračného programu Generácia 3.0

Profesionáli, neziskové organizácie, startupy

Hľadáme občianske združenia a startupy, ktoré prinášajú do vzdelávania inovácie, kritické myslenie či podporu pre žiakov a žiačky zo sociálne znevýhodneného prostredia. Päť projektov postúpi do 3-mesačného mentoringovo-vzdelávacieho programu EDUakcelerátor a získa mentora, konzultácie s expertmi, školenia. Jednu organizácia, na základe hodnotenia jej pokroku a plánov, podporíme nenávratným grantom vo výške až 30-tisíc eur.

akcelerátor
vzdelávanie
Typ vzdelávania
Kurz
Autor
Norbert Maur

Popis

Generácia 3.0 je akceleračný program (jeho ročný cyklus nájdete na tomto linku), začínajúci 3-dňovým bootcampom a pokračujúci 3-mesačným akcelerátorom. EDUakcelerátor je primárne zameraný na šírenie vzdelávacieho programu a sledovanie jeho dopadu, organizácie by preto už mali mať svoj projekt otestovaný a validovaný, nie práve vznikajúci alebo vo fáze nápadu.

Aké tematické oblasti môžu projekty pokrývať:

 • Duševné zdravie žiakov či učiteľov;

 • Vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného či málo podnetného prostredia;

 • Rozvoj kritického myslenia a predchádzanie šírenia dezinformácií;

 • Adaptácia na digitálne prostredie (závislosť na sociálnych sieťach, kyberšikana a podobne);

 • Ostatné inovácie (podľa kategórií na stránke Generácie 3.0)

FORMULÁR NA PRIHLASOVANIE NÁJDETE NA STRÁNKE www.generacia30.sk

Hľadáme občianske organizácie a startupy, ktoré:

 • Majú otestovaný svoj projekt/produkt zameraný na učiteľov, riaditeľov či žiakov. Projekt je v súlade s víziou Generácie 3.0, rozvíja zručnosti, vedomosti a postoje potrebné pre 21. storočie, prípadne vytvára podporu pre učiteľov či žiakov;

 • Majú záujem rozvíjať svoj projekt, sú ochotné prijímať spätnú väzbu a aktívne spolupracovať s mentorom a expertmi počas dlhšieho časového obdobia (3 mesiace);

 • Majú záujem rozširovať svoj projekt či program a zapájať do neho nové školy, učiteľov a žiakov;

 • Majú cieľ sledovať dopad svojho projektu a vyhodnocovať výstupy;

 • Majú cieľ zastabilizovať sa a smerovať k väčšej udržateľnosti;

Zapojiť sa môžu aj bývalí účastníci EDUakcelerátora a EDUcampu.

Čo získate zapojením sa do programu: 

V EDUcampe získate: 

 • Vybrané organizácie (10) získajú vstup na 3-dňový EDUcamp. Na podujatí získajú expertné konzultácie od špičkových mentorov z oblasti vzdelávania, biznisu aj občianskeho sektora, možnosť vypracovať si s pomocou odborníkov analýzu svojho projektu a stratégiu pre jeho šírenie;

 • Päť vybraných organizácií na základe hodnotenia na EDUcampe postúpi do 3-mesačného mentoringovo-vzdelávacieho programu EDUakcelerátor. 

Účasťou v EDUakcelerátore získate: 

 • Skúseného mentora, ktorý vám pomôže nastaviť projekt efektívne a udržateľne (minimálne 4 konzultácie);

 • Odbornú pomoc s top výskumníkmi pre systematické sledovanie reálneho dopadu projektov (minimálne štyri konzultácie);

 • Expertov na mieru podľa oblastí, v ktorých potrebujete napredovať; 

 • Tri celodenné školenia zamerané na potreby organizácií (napr.: fundraising, tvorba biznis modelu, PR organizácie);

 • Grant vo výške 2000 eur na pokrytie personálnych kapacít potrebných na aktívnu účasť v EDUakcelerátore;

 • Možnosť získať po skončení EDUakcelerátora na základe rozhodnutia hodnotiacej komisie finančný grant na podporu šírenia vášho prístupu a jeho udržateľnosť v celkovej výške maximálne 30 000 eur;

 • Napojenie na komunitu inovátorov vo vzdelávaní a možnosť šíriť svoj projekt do regiónov prostredníctvom EDUpointov

 • Možnosť spolupracovať s inými organizáciami a start-upmi v absolventskej (alumni) skupine.  

Aktivity EDUakcelerátora (stretnutia s mentorom, expertom, vzdelávacie školenia a stretnutia s výskumníkom na sledovanie dopadu) zaberú organizácii približne 100 hodín. Prečítajte si bližšie o práci v akcelerátore.

Časový plán a dôležité dátumy  

11. január – 8. február 2022 
Prihlasovanie projektov do programu 

28. február 2022 
Prvý výber projektov, ktoré postupujú do hodnotenia. Výber zostavuje realizátor programu - Nadácia Pontis 

Marec 2021
Hodnotenie projektov hodnotiacimi komisiami 

31. marec 2021 
Výsledky hodnotenia – užší výber prihlásených projektov, ktoré postupujú do EDUcampu 

1. jún – 3. jún 2022 
EDUcamp – 3-dňové podujatie, na ktorom bude vybraných 5 organizácií postupujúcich do EDUakcelerátora 

17. jún 2022 
Oznámenie výsledkov postupujúcich do EDUakcelerátora 

September – december 2022 (8. 9.  – 1.12.) 
EDUakcelerátor 

8. december 2022 
Záverečné prezentácie projektov (EDUfest). Vyhlásenie organizácie, ktorá získava na ďalšie šírenie svojho programu grant. 

O autorovi

Norbert Maur

Podobné ponuky