>
Príležitosť Migrácia pracovných síl | SDA x Dejepis Inak

Migrácia pracovných síl | SDA x Dejepis Inak

Študenti strednej školy, študenti vysokej školy, mladí profesionáli, učitelia, neziskové organizácie, verejné inštitúcie, študentské projekty

Vedeli ste, že Slovensko je jednou z krajín EÚ s najnižším pomerom zahraničných obyvateľov, no zároveň najviac preceňujeme zastúpenie prisťahovalcov u nás? O rozdieloch medzi vysoko a nízko kvalifikovanými migrantmi, príbehoch zo Sillicon Valley alebo Miami, no aj o demografickej kríze, ktorú môže pracovná migrácia pomôcť vyriešiť sa môžete dozvedieť vo videu.

kritické myslenie
vzdelávanie
migrácia
pracovná migrácia
Typ vzdelávania
Kurz
Autor
Slovenská debatná asociácia

Popis

  1. Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá Slovenská debatná asociácia.

O autorovi

Slovenská debatná asociácia

Podobné ponuky