>
Príležitosť Medzinárodná letná škola Holis

Medzinárodná letná škola Holis

Študenti vysokej školy, mladí profesionáli

Holis je medzinárodná letná škola dizajnérskeho myslenia pre profesionálov a študentov všetkých disciplín, zameraná na inovatívne riešenia environmentálnych a spoločenských výziev.

social impact
design thinking
Typ vzdelávania
Kurz
Autor
Letná škola Holis

Popis

Holis je medzinárodná letná škola pre profesionálov a študentov všetkých disciplín, zameraná na inovatívne riešenia environmentálnych a spoločenských výziev. Účastníci počas 10 dní pracujú v multidisciplinárnych tímoch, v ktorých pracujú na vlastnom projekte s využitím metód dizajnérskeho myslenia pod vedením profesionálneho facilitátora. 

Témou tohtoročnej letnej školy, ktorá sa uskutoční v termíne 30. augusta - 8. septembra vo vzdelávacom centre Zaježová, bude hľadať riešenia pre oblasť vzdelávania v rannom detstve v regióne V4. Odborným partnerom projektu je The Center on the Developing Child na Harvard University.

Prihlasovanie je otvorené do 17.júla

Cieľom Holis-u je prispieť k pozitívnej zmene. Prostredníctvom kontaktov s lokálnymi organizáciami sa škola snaží vzniknuté riešenia neskôr implementovať a zlepšovať podmienky vo vybraných regiónoch. Partnerom projektu je Banskobystrický samosprávny kraj. Projekt je realizovaný s finančnou podporou Visegrad Fund a nadácie Porticus.

Vďaka spolupráci s Ústavom dizajnu FAD STU v Bratislave môžu študenti slovenských vysokých škôl môžu absolvovaním letnej školy Holis získať 2 ETCS kredity.

Viac informácií a prihlasovanie: https://www.weareholis.org/holis-21-v4 

O autorovi

Letná škola Holis

Holis je medzinárodná letná škola dizajnérskeho myslenia pre profesionálov a študentov všetkých disciplín, zameraná na inovatívne riešenia environmentálnych a spoločenských výziev.
www.weareholis.org


Podobné ponuky