>
Príležitosť Kurz Spoznaj otvorené dáta pre stredné školy

Kurz Spoznaj otvorené dáta pre stredné školy

Študenti strednej školy, študentské projekty, učitelia

Digitálne kompetencie a digitálna gramotnosť je jedna z oblastí vzdelávania, ktorá je v dnešnej dobe veľmi vyžadovaná. Schopnosť porozumieť dátam, pracovať s nimi a vytvárať z nich zrozumiteľné informácie je vyžadovaná nielen v profesiách s vysokou pridanou hodnotou. Navyše je to jedna zo schopností ktorá nám umožňuje aj v mimopracovnom živote čeliť dezinformáciám a hoaxom. Otvorené dáta kombinujú obidva benefity, preto majú potenciál byť užitočnou súčasťou vzdelávania mladých ľudí na stredných školách.

otvorené dáta
vzdelávanie
stredné školy
dezinformácie
Typ vzdelávania
Kurz
Autor
Lukáš Jankovič

Popis

Otvorené dáta sú dôveryhodné údaje zverejňované najmä subjektmi štátnej správy a samosprávy, ktoré môžu byť použité na ľubovoľný účel. Dáta sú zverejňované z rôznych oblastí ako je školstvo, demografia, zdravotníctvo, ekonomika, informatizácia, životné prostredie a mnohé ďalšie. Výborne sa tieto údaje hodia pre využitie na školách v rámci vyučovania, o čom sme sa presvedčili už pri projekte na vysokých školách Open Data Lab.

Študenti si môžu s pomocou týchto dát vytvárať referáty či samostatné práce na rôzne predmety. Učitelia ich môžu využívať pri výuke programovania či dátovej analýzy alebo štatistiky, matematiky a ekonomiky. Taktiež sa hodia pri výuke občianskej náuky, keďže filozofia otvorených dát veľmi úzko súvisí s otvoreným vládnutím a možnosťami participácie na vládnutí.

E-learningový kurz je zameraný na čo najširšie využitie na stredných školách rôzneho zamerania – od gymnázií, cez odborné školy až po technicky zamerané školy. Kurz obsahuje 3 hlavné moduly – Otvorené vládnutie, Otvorené dáta a ich využitie a Vizualizácia otvorených dát. Študenti si môžu svoje vedomosti otestovať pomocou 3 kvízov. Pre učiteľov sú k dispozícii na stiahnutie prezentácie z workshopov.

O autorovi

Lukáš Jankovič

Venuje sa otvoreným dátam a vizualizácii otvorených dát cez nástroje Power BI, Tableau a Looker Data Studio.


Podobné ponuky