>
Príležitosť Innovation Hub 2022

Innovation Hub 2022

Študenti vysokej školy, mladí profesionáli, startupy, študentské projekty, profesionáli

Popredná svetová chemická spoločnosť BASF opätovne podporuje začínajúce nápady, a to bez ohľadu na ich úroveň rozvoja, inovátorov a startupy z 11 krajín strednej a juhovýchodnej Európy, vrátane Slovenska, a dáva im šancu zapojiť sa do súťaže BASF Innovation Hub 2022.

innovation
competition
súťaž
startup
renewables
Typ vzdelávania
Udalosť
Dátum a čas eventu
16. 9. 2022 o 23:59 (CET)

Popis

Tohtoročná téma BASF Innovation Hub 2022, obnoviteľné zdroje energie, sa zameriava na čisté technológie a inovácie, ktorých cieľom je uľahčiť prechod na zelenú energiu a dekarbonizáciu energetických systémov. Najlepšia inovácia alebo start-up nápad lokálneho kola, ktoré bude spoločné pre Českú a Slovenskú republiku, získa investíciu vo výške 2 500 eur spolu s možnosťou ďalšej podpory v hodnote 5 000 eur pre víťaza veľkého finále.

BASF Innovation Hub 2022 podporuje nápady, ktoré pokrývajú aspoň jednu z nasledujúcich tém:

Čistá energia (príklady: digitálne riešenia, ktoré sa zameriavajú na zvyšovanie procesnej a energetickej účinnosti; riešenia na zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie v dodávkach energie (tepelná, solárna, veterná); tepelné energetické a izolačné riešenia; optimalizácia vykurovania, chladenia a vetrania; dekarbonizácia energetických systémov a podpora technológií s nulovými emisiami)

Inteligentná preprava (príklady: materiály lítium-iónových batérií; biopalivá/prísady, materiály palivových článkov; elektromagnetické materiály; materiály šetrné k životnému prostrediu, ale zároveň odolné pre EQ kryty)

Z farmy na stôl (príklady: presné aplikačné technológie; digitálne poľnohospodárske poradenské služby; digitálne poľnohospodárske riešenia; riešenia, ktoré prispievajú k udržateľnejším potravinovým systémom; selektívne produkty na ochranu plodín, biologická ochrana plodín)

Záujemcovia sa môžu prihlásiť do súťaže do 16. septembra 2022. Lokálna porota vyberie najlepších 5 účastníkov, ktorí dostanú šancu odprezentovať svoje inovatívne nápady. Víťaz lokálneho kola bude mať následne možnosť zúčastniť sa na BASF Innovation Hub 2022 Grand Finale a obhájiť svoj nápad v konkurencii ostatných finalistov.

Viac informácií o projekte a časový harmonogram súťaže nájdete na webovej stránke: join-innovationhub.com


Podobné ponuky