>
Príležitosť INkluzívne pracovisko - vzdelávací program

INkluzívne pracovisko - vzdelávací program

Študenti strednej školy, študenti vysokej školy, mladí profesionáli, profesionáli, učitelia, neziskové organizácie, verejné inštitúcie, startupy, študentské projekty

6-týždňov bezplatného vzdelávania pre tých, ktoré chcú priniesť inklúziu do svojej organizácie alebo vedieť ako na to a vylepšiť si tak CV!

diverzita a inkluzia
vzdelávanie a rozvoj zamestnancov
inkluzi
Typ vzdelávania
Udalosť
Dátum a čas eventu
24. 9. 2021 o 18:00 (CET)

Popis

Chceš, aby bolo tvoje pracovisko inkluzívne a bez predsudkov? Aj s našou pomocou k tomu môžeš prispieť. Od 24.septembra organizujeme 6 bezplatných online webinárov v týždenných intervaloch, ktoré budú zamerané na témy diverzity a inklúzie, ich zavádzanie na pracovisku či ako bojovať s nevedomými predsudkami. Ak sa zúčastníš aspoň 4 webinárov a úspešne zvládneš záverečný test, aj Ty sa môžeš stať ambasádorkou alebo ambasádorom diverzity a inklúzie.

Viac informácií a registračný formulár nájdete tu: https://www.leanin.sk/inkluzivne-pracovisko

Projekt INclusive Workplace / INkluzívne pracovisko je podporený z programu ACF - Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného

mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.


Podobné ponuky