>
Príležitosť Eduforum

Eduforum

Profesionáli, učitelia, neziskové organizácie, verejné inštitúcie

Eduforum je konferencia o dlhodobej vízii vzdelávania, o trendoch a inováciách, o inšpiráciách zo zahraničia. Prinesie rečníčky a rečníkov z rôznych krajín a myšlienky, o ktorých budete premýšľať ešte dlho po konferencii.

Konferencia je určená pre ľudí s vplyvom na verejné dianie, tvorcov politík a odborníkov, pre lídrov z biznis sektora, zástupcov neziskového sektora, pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o systémové zmeny a dlhodobé vízie v oblasti vzdelávania.

Vzdelávanie
Inovácie
vízia
viziavzdelavania
buducnost
inspiracia
Typ vzdelávania
Udalosť
Dátum a čas eventu
10. 10. 2024 o 09:00 (CET)
Autor
Viaceré rečníčky a rečníci zo Slovenska aj zo zahraničia, napr. Andreas Schleicher, riaditeľ PISA testovania, Lucy Crehan, autorka knihy Cleverlands, Gever Tulley, zakladateľ Brightwork school v USA, Mike Posthumus, dizajnér inovatívnych škôl po celom svete, Vladimír Burjan a mnohí ďalší/ďalšie.

Popis

Eduforum je konferencia, ktorá sa bude venovať kľúčovým otázkam smerovania vzdelávania na Slovensku. Našou misiou je spojiť ľudí s vplyvom na verejné dianie, tvorcov politík a odborníkov, aby sme ich inšpirovali a priniesli dlhodobé pozitívne zmeny.

Ciele

  • Podporovať spoluprácu a výmenu poznatkov medzi kľúčovými zainteresovanými stranami vo vzdelávacom sektore.

  • Vyvolať diskusie o inovatívnych pedagogických prístupoch a politikách, ktoré formujú budúcnosť vzdelávania.

  • Poskytnúť príležitosti na networking, aby sa účastníci mohli spojiť a vytvoriť zmysluplné partnerstvá.

O autorovi

Viaceré rečníčky a rečníci zo Slovenska aj zo zahraničia, napr. Andreas Schleicher, riaditeľ PISA testovania, Lucy Crehan, autorka knihy Cleverlands, Gever Tulley, zakladateľ Brightwork school v USA, Mike Posthumus, dizajnér inovatívnych škôl po celom svete, Vladimír Burjan a mnohí ďalší/ďalšie.

Podobné ponuky