>
Príležitosť Duševné zdravie | SDA x Dejepis Inak

Duševné zdravie | SDA x Dejepis Inak

Študenti strednej školy, študenti vysokej školy, mladí profesionáli, učitelia, neziskové organizácie, verejné inštitúcie, študentské projekty

Duševné́ zdravie je ešte stále veľmi stigmatizovaná a tabuizovaná téma. S nástupom sociálnych sietí sa situácia vo svete, najmä medzi mladými ľuďmi, preukázateľne ešte zhoršila. Otázkou však ostáva, či popularizácia a normalizácia témy duševného zdravia prispieva k vyriešeniu reálnych prípadov, alebo aj k zbytočnému vzniku nových. Vo videu sa pozrieme na rôzne trendy, ktoré́ v starostlivosti o duševné zdravie aktuálne pozorujeme.

kritické myslenie
vzdelávanie
duševné zdravie
Typ vzdelávania
Kurz
Autor
Slovenská debatná asociácia

Popis

Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá Slovenská debatná asociácia.

O autorovi

Slovenská debatná asociácia

Podobné ponuky