>
Príležitosť Ako pomôcť demokracii na Slovensku?

Ako pomôcť demokracii na Slovensku?

Neziskové organizácie

Sloboda a demokracia nie sú samozrejmosťou. Na Slovensku nás už v septembri čakajú parlamentné voľby a radi by sme formou skupiny prepojili slovenské neziskové organizácie s tými českými, ktoré sú angažované  v téme demokracie. Práve v tejto skupine bude priestor na kladenie otázok i feedback ku konkrétnym aktivitám, ktoré plánujú neziskové organizácie organizovať na Slovensku pred voľbami 2023. Je to priestor na zdieľanie skúseností, ktoré nadobudli české organizácie v uplynulom období a prepojenie ich know-how

verejná politika
výchova k občianstvu
vytváranie zdieľanej hodnoty
spoločenská zodpovednosť
zdieľanie skúseností
Typ vzdelávania
Skupina
Dátum uzatvorenia prihlášok
30. 4. 2023
Ambasádor/ka
-

Popis

Skupina je pre Teba vhodná ak si súčasťou neziskovej organizácie, ktorá sa akoukoľvek formou podieľa na budovaní spoločenskej angažovanosti a rozvoji demokracie na Slovensku.

Priamo na stretnutí, ktoré sa bude konať 4.5. o 18:00 online sa môžeš tešiť na takúto agendu:

  • predstavenie aktivít a skúseností od českých neziskových organizácii + Q&A- 60 minút

  • predstavenie nápadov aktivít od slovenských organizácií + feedback od českých organizácií - 45 minút

NEPREHLIADNI: Po kliknutí na "CHCEM SA PRIHLÁSIŤ" prosím venuj čas prihláške a otázkam, ktoré v nej nájdeš, vyplň ich čo najobsažnejšie, nie je to len pro forma, ale nástroj výberu- je pre nás veľmi dôležité vytvoriť skupinu ľudí, ktorí majú potenciál sa vzájomne ťahať a obohacovať. Na základe prihlášky zvážime tvoje prijatie/neprijatie do skupiny. Hoci je počet účastníkov/čok limitovaný, neváhaj sa prihlásiť.


O ambasádorovi/ke

-

Česká organizácia #dikyzemuzem je neziskový spolok tvorený študentami a mladými ľudmi, ktorí sa zaujímajú o svoje okolie. Pripomínajú hodnoty slobody a demokracie súčasnej generácii a podporujú občiansku angažovanosť.

viac o nich nájdete na ich webe: https://dikyzemuzem.cz/o-nas/


Podobné ponuky