>
Príležitosť Prečo máme predsudky | Mareena x JurajVie

Prečo máme predsudky | Mareena x JurajVie

Študenti strednej školy, študenti vysokej školy, mladí profesionáli, profesionáli, učitelia, neziskové organizácie, študentské projekty

Ako vznikajú stereotypy a prečo máme predsudky? Zisti viac o živote cudzincov v našej spoločnosti a preskúmaj, čo máme napriek niektorým odlišnostiam spoločné. Nálepkovanie a predsudky sme zažili všetci, ale spoločne môžeme ukázať, že každý z nás je omnoho viac, než sa zdá na prvý pohľad.

predsudky
stereotypy
angažovanosť
cudzinci
identita
migrácia
integrácia
inklúzia
tolerancia
občianska angažovanosť
vzdelávanie
Typ vzdelávania
Kurz
Autor
Mareena

Popis

Generation T (čítaj dženerejšn Ty) je projekt, ktorý sa zameriava na podporu angažovanosti mladých ľudí a ochrany zraniteľných – etnických či náboženských – skupín. Vytvorili sme video na tému Prečo máme predsudky, pripravili sme tipy pre mladých ľudí ako prispieť k svetu bez predsudkov a metodický materiál pre učiteľov a pracovníkov s mládežou, ktorí by chceli s mladými ľuďmi otvoriť tému identity, predsudkov a stereotypov.

Ako prispieť k svetu bez predsudkov: https://mareena.sk/assets/files/Ako-prispiet-k-svetu-bez-predsudkov.pdf

Metodický materiál pre učiteľov: https://mareena.sk/assets/files/Preco-mame-predsudky-Metodicky-material.pdf

Viac informácií o projekte Generation T nájdete na: https://mareena.sk/generationt.

***

Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu zodpovedá výlučne Mareena.

O autorovi

Mareena

Sme občianske združenie, ktorého poslaním je prispieť k tomu, aby bolo Slovensko bezpečným a dôstojným domovom pre ľudí bez ohľadu na ich krajinu pôvodu, etnickú a náboženskú príslušnosť.


Podobné ponuky