Príležitosť Online Inkubátor mentorov

Online Inkubátor mentorov

Učitelia

Prostredníctvom 10 deväťdesiat minútových online stretnutí sa naučíte základné mentoringové a koučingové zručnosti, vďaka ktorým budete vedieť zmysluplne sprevádzať kolegov učiteľov pri reflektovaní svojich vyučovacích hodín, dokážete posúvať druhých vpred bez svojich vlastných riešení, uvidíte zdroje a potenciál v mentorovaných a dokážete dať a prijať vyvážený feedback.

Stretnutia sú praktické, pracujeme s reálnymi nahrávkami z vyučovacích hodín a mentoringov, odohrávajú  sa online prostredníctvom zoomu. Po úspešnom absolvovaní účastníci získavajú LEAF certifikát.

Prihlasovanie je otvorené do naplnenia kapacít (20 účastníkov), maximálne do 29. 9. 2022.

mentoring
učitelia
vzdelávanie
školstvo
inkubátor
učím rád
učitelské programy
LEAF
Typ vzdelávania
Kurz
Autor
Mgr. Viera Lasáková, Mgr. Dávid Králik

Popis

Náplň stretnutí

 • Mindset mentora – sprievodcu a ako vidieť zdroje mentorovaného

 • Nevediaci postoj, zvedavosť, počúvanie a kladenie otázok, práca s reálnou nahrávkou z vyučovania

 • Feedback, nácvik feedbacku na reálnej nahrávke z vyučovania

 • Štruktúra rozhovoru vďaka ktorej nič nepokazíte, mentoring reálnej nahrávky z vyučovania 

 • Feedforward a mentoring reálnej nahrávky z vyučovania 

 • Čarovná otázka a jej príbuzné , mentoring reálnej nahrávky z vyučovania 

 • Škálovanie, mentoring reálnej nahrávky z vyučovania 

 • Zrkadlenie a “čmáranica” +reflexia reálnej nahrávky z mentoringu 

 • Mentoringa  spätná väzba učiaceho sa tímu a lektorov. 

 • Supervízia reálneho mentoringu členov učiacej sa skupiny, flow v rozhovore, záver. 

Časová náročnosť programu: 

Raz mesačne 90 minútový zoom + 60 minút na prípravu (pozretie si nahrávky vyučovacej hodiny, prípadne sprístupnenie svojej hodiny kolegom v skupine a poznačenie si feedacku) + 10 minút samoštúdium. Stretnutia budú prebiehať online –  od 16:00 do 17:30. 

Termíny stretnutí:

6.10.2022
7.11.2022
2.12.2022
19.1.2023
23.2.2023
16.3.2023
13.4.2023
11.5.2023
8.6.2023
22.6.2023

Cena:
Účastnícky poplatok za celý program (15 hodín vzdelávania formou 10 online stretnutí) je vo výške 100 EUR.

PRIHLÁSTE SA V 3 KROKOCH

 1. Vyplňte prihlášku do programu

 2. Uhraďte účastnícky poplatok

 3. Počkajte na emailovú správu, v ktorej vám pošleme link na prvé stretnutie.

O autorovi

Mgr. Viera Lasáková, Mgr. Dávid Králik

Mgr. Viera Lasáková – mentorka, koučka, lektorka a  učiteľka na SZŠ BAKOMI, Členka SAKO (Slovenská asociácia koučov)
V LEAFe pôsobí siedmy rok ako mentorka, koučka a lektorka v rozvojovom programe pre učiteľov (IRPU) a Premena školy zvnútra. Momentálne koordinuje LEAF učiteľské rozvojové programy. Je medzinárodne certifikovaná koučka v Brief coachingu ACPT (ICF).

Mgr. Dávid Králik – mentor, lektor, kouč, učiteľ na SZŠ Félix Trnava
V LEAFe pracuje desiaty rok ako mentor a lektor v rozvojovom programe pre učiteľov (IRPU), ktorý viedol a spoluzakladal a v programe Premena školy zvnútra školí superviduje učiteľské kolektívy aby sa vedeli vzájomne mentorovať a podporovať v osobnostnom a profesnom raste. Je autorom dvoch mentoringových príručiek pre učiteľov.