GROWps: Tvorba masového softvéra s Matejom, developerom vo Facebook a Linkedin

GROWps: Tvorba masového softvéra s Matejom, developerom vo Facebook a Linkedin

Študenti vysokej školy, mladí profesionáli, profesionáli

Si developer/ developerka a chceš si vzájomne sharovať knowledge s inými developermi po celom svete? Prihlás sa do GROWps - pracovnej skupiny developerov.

growps
developer
softvérové inžinierstvo

Popis

Zisti akým výzvam čelia developeri z iných organizácií, prepoj sa so zaujímavými ľuďmi v tvojej expertíze a nauč sa viac o: 

  • Tvorbe škáľovatelného softvéru

  • Distribuovaných systémoch

  • Architektúre komplikovaných systémov (skúsenosti s microservices, mono-repo atď.)

  • Best-practices z praxe

  • Ako sa vzdelávať a zlepšovať + nejaké dobré zdroje na učenie

  • Diskusia o kariére a možnostiach


Kontinuita: 1-krát za mesiac po 2 hodiny (dĺžka trvania minimálne 5 stretnutí)

(Po prvom stretnutí sa rozhodni, či ideš do toho na dlhšie obdobie)

Skupina je malá, preto sa budeme snažiť zostaviť ju tak, aby účastníci mali čo najviac spoločné, ale dosť rozdlielneho, aby sa dalo veľa vzájomne naučiť a maximalizovať rozvojový charakter skupiny. Formát GROWps prepája komunitu zaujímavých ľudí a je zadarmo.

GROWps - GROWNi pracovné skupiny je nový koncept s cieľom prepojiť uzavretú skupinu špecialistov okolo konkrétnej témy - pravidelne a na dlhšie obdobie tak, aby mohlo dôjsť k skutočnému spoznaniu sa, výmene skúsenosti a znalostí, riešeniu reálnych problémov a napredovaniu. Skupina je vedená skúseným ambasádorom, ale vyžaduje sa vždy interaktivita, trochu prípravy a ochota zdieľať.

Uzavretá komunita - Získate skupinu podobne zmýšľajúcich ľudí, ktorá pôsobí v rovnakom odbornom prostredí. Nadobudnete vhľad do toho, ako k istým problémom a otázkam vo vašej profesii pristupujú iní a získate možnosť riešiť problematiky, ktoré vás dlhodobo trápia. Navyše si v komunite vybudujete vzťah, keďže spolu budete tráviť niekoľko mesiacov a získate zaujímavý network.

Kontinuita - Zabezpečí najmä ponorenie sa v téme do hĺbky a prinesie možnosť všetkým členom, aby aktívne participovali. Stretnutia budú prebieha raz až dvakrát do mesiaca v priebehu zhruba pol roka až roka. Tým že každá skupina bude iná a jedinečná záleží primárne aj na vašom nastavení.

Knowledge sharing - Okrem toho, že získate možnosť podeliť sa o svoje cenné skúsenosti, môžete obohatiť aj o množstvo ďalších, ktoré prinesú iní členovia.

Ambasádori - Každá skupina bude vedená fundovaným odborníkom z danej oblasti, ktorý bude pôsobiť ako facilitátor. Prinesie aj svoje jedinečné skúsenosti a udá rámec celkovej problematike. Zároveň bude zodpovedať za celkový chod skupiny a zapájanie sa všetkých členov. Budú to najmä zaujímaví odborníci zo zahraničia, ktorí často vedia priniesť pohľad zvonku.

O ambasádorovi/ke

GROWNi: Matej Briškár

Matej pochádza z Košíc. Navštevoval matematickú triedu na gymnáziu Poštová. Následne študoval na Masarykovej univerzite v Brne. Popri škole stážoval pre firmu Red-Hat, kde po štúdiu pracoval ako softvérový inžiniér. Po škole taktiež zostal na univerzite ako externý učiteľ. Neskôr sa presunul do Írska, kde pracoval ako softvérový inžiniér pre Linkedin. Dnes žije v Kalifornii, kde pracuje pre Facebook a zameriava sa integrite sociálnych sietí.