READYCON

READYCON

Študenti strednej školy
SAIDE - Slovenská asociácia pre rozvoj inovácií vo vzdelávaní Profil organizácie
27. okt 2021 o 08:00

READYCON - Najväčšia konferencia o budúcnosti trhu práce pre maturantov

budúcnosť práce
informačné technológie a služby
elektrotechnika
strojárstvo
stavebníctvo
zdravotníctvo
obchod
saide

Popis

READYCON je najväčšia online konferencia prinášajúca najnovšie poznatky o meniacom sa trhu práce priamo do tried stredných škôl po celom Slovensku.

Cieľom konferencie READYCON je poskytnúť študentom prehľad o aktuálnych trendoch a možných scenároch budúcnosti, aby vedeli podnikať kroky, ktoré im pomôžu nájsť uplatnenie v rýchlo sa meniacom pracovnom prostredí.

Okrem trhu ako celku sa budeme v druhej časti konferencie, počas šiestich paralelne prebiehajúcich panelov, zameriavať na budúcnosť práce v oblastiach Elektrotechniky, Informačných technológií, Strojárstva, Stavebníctva, Zdravotníctva a Obchodu.

O autorovi

Zoznam všetkých rečníkov, ako aj ich bližší opis nájdeš na → www.readycon.sk/recnici