Migrácia pracovných síl | SDA x Dejepis Inak

Migrácia pracovných síl | SDA x Dejepis Inak

Študenti strednej školy, študenti vysokej školy, mladí profesionáli, učitelia, neziskové organizácie, verejné inštitúcie, študentské projekty
Slovenská debatná asociácia
Slovenská debatná asociácia Profil organizácie

Vedeli ste, že Slovensko je jednou z krajín EÚ s najnižším pomerom zahraničných obyvateľov, no zároveň najviac preceňujeme zastúpenie prisťahovalcov u nás? O rozdieloch medzi vysoko a nízko kvalifikovanými migrantmi, príbehoch zo Sillicon Valley alebo Miami, no aj o demografickej kríze, ktorú môže pracovná migrácia pomôcť vyriešiť sa môžete dozvedieť vo videu.

kritické myslenie
vzdelávanie
migrácia
pracovná migrácia

Popis

  1. Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá Slovenská debatná asociácia.

O autorovi

Slovenská debatná asociácia