Letná škola diplomacie Štefana Osuského

Letná škola diplomacie Štefana Osuského

Študenti vysokej školy, mladí profesionáli
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Profil organizácie

Letná škola diplomacie Štefana Osuského je projektom Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktorého cieľom je podnietenie záujmu mladej generácie o dianie v zahraničnej politike, nadviazanie na históriu, hodnoty, tradície a životné príbehy popredných osobností slovenskej diplomacie, ako aj formovanie budúcich lídrov verejného a politického života na Slovensku.

Je určená študentom a mladým profesionálom, ktorí sa zaujímajú o medzinárodné vzťahy a o slovenskú zahraničnú a európsku politiku. Pilotný ročník vzdelávacieho programu sa uskutoční už toto leto v termíne 27. júna – 3. júla 2021 v Bratislave.

Dvadsať úspešných uchádzačov bude môcť v lete absolvovať nielen klasické akademické prednášky, ale aj praktické workshopy s poprednými lektormi a osobnosťami diplomacie a verejného života na Slovensku. Súčasťou programu bude aj návšteva medzinárodných organizácií vo Viedni.

https://www.mzv.sk/letnaskola

diplomacia
zahraničná politika
medzinárodné vzťahy
medzinárodné organizácie
európska únia

Popis

POŽIADAVKY:

  • Ukončené vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa a vek do 30 rokov v čase konania letnej školy (27. jún 2021 - 3. júl 2021)

  • Záujem o medzinárodné vzťahy a zahraničnú politiku

  • Výborná znalosť slovenského a anglického jazyka (čestné vyhlásenie)

 

INFORMÁCIE K PRIHLÁSENIU:

Uchádzači musia zaslať do 16. mája 2021 elektronickou formou vo formáte .pdf na adresu letnaskola@mzv.sk (predmet: „Prihláška“) nasledujúce dokumenty:

  • Štruktúrovaný životopis v slovenskom jazyku (max. na dve A4), musí obsahovať aj kontaktné údaje – telefón a e-mailovú adresu

  • Motivačný list (max. na jednu A4)

  • Čestné vyhlásenie o ovládaní slovenského a anglického jazyka

  • Súhlas so spracovaním osobných údajov (https://bit.ly/2RQ5C4A)

  • Dve eseje - jednu v anglickom a druhú v slovenskom jazyku:

1.    In your view, what is the biggest foreign policy challenge for Slovakia? How would you approach it and what recommendations would you offer to tackle it efficiently? (max. 350 words)

2.    Malo by Slovensko upozorňovať na porušovania ľudských práv a trvať na dodržiavaní demokratických princípov a právneho štátu v iných krajinách? (max. 400 slov)

O autorovi