Kedy budú mať všetky deti šancu? (Ako sa učia deti bez internetu a počítačov počas pandémie?)

Kedy budú mať všetky deti šancu? (Ako sa učia deti bez internetu a počítačov počas pandémie?)

Študenti vysokej školy, mladí profesionáli, profesionáli, učitelia, neziskové organizácie, verejné inštitúcie, startupy
Teach for Slovakia Profil inciatívy
7. apr 2021 o 18:00

Online výučba, žiaľ, nie je pre každého. Nie všetky deti majú prístup k internetu, tablet, či miesto na učenie. Zaujíma ťa, ako sa v súčasnosti vzdelávajú deti z vylúčených a chudobných komunít a aký dopad môže mať na tieto deti súčasná pandémia?

vzdelanie
vplyv pandémie
aptet, integrácia, pomoc, sociálny, znevýhodnený, zraniteľný

Popis

Pozývame ťa na moderovanú diskusiu s našimi hosťami, ktorí sa deťom z vylúčených komunít venujú už niekoľko rokov. Videli problémy vo vzdelávaní už pred vypuknutím pandémie a dnes sa snažia podchytiť čo najviac detí a pomôcť im, aj keď je to náročné. Vypočuj si s nami diskusiu na tému: Kedy budú mať všetky deti šancu?

Budeme hovoriť aj o tom, ako sa už podarilo pomôcť znevýhodneným deťom, aby mali lepší prístup k vzdelávaniu.

 ZUZANA RÉVESZOVÁ 
Učila v bežnej, špeciálnej i súkromnej ZŠ žiakov s rôznymi vzdelávacími potrebami. Dlhodobo sa venuje téme inkluzívneho vzdelávania s fokusom na vzdelávanie detí zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia. Ako metodička a lektorka spolupracovala a spolupracuje s mnohými mimovládnymi i štátnymi organizáciami (Človek v ohrození, Eduma, ETP Slovensko, Nadácia Milana Šimečku, NOS-OSF, Teach for Slovakia, MPC, ŠPU, Iuventa). V súčasnosti pôsobí v Spojenej škole v Košiciach i v Nadácii pre deti Slovenska ako konzultantka projektu Škola inkluzionistov v rámci programu „Kto chýba?“. Nedávno sa stala súčasťou tímu organizácie Cesta von.

 RADOVAN CHALUPKA 
Pôsobí v Košiciach na Základnej škole Luník IX, kde učí matematiku. Vyštudoval manažment, financie a ekonomickú teóriu v Bratislave, Maastrichte a Prahe. Po dvanástich rokoch profesionálnej skúsenosti v zahraničí sa vrátil na Slovensku, aby prispel k zlepšeniu slovenského školstva. Rado má rád výzvy a prepájanie ideálnej teórie s nedokonalou praxou. Tejto výzve čelí už druhý rok v intenzívnom leadership programe Teach for Slovakia.

Celou diskusiou nás bude sprevádzať moderátorka VERONIKA PAVLÍKOVÁ KLINDOVÁ.

Vstup je bezplatný, vidíme sa na tomto linku: https://us02web.zoom.us/j/84350974195
Pôjdeme cez Zoom 

Tešíme sa na teba!

O autorovi