GROWps: Knowledge Management s Romanom, zakladateľom Knowledge Excellence Partnership

GROWps: Knowledge Management s Romanom, zakladateľom Knowledge Excellence Partnership

Mladí profesionáli, neziskové organizácie, verejné inštitúcie, startupy
GROWNi: Roman Ujbanyai

Táto skupina ľudí s podobným zameraním má za cieľ vzájomne sa obohatiť v tom, ako efektívne zdieľať informácie a znalosti v rámci firmy.

growps
knowledge management

Popis

Konkrétny obsah si vytvoríme spoločne, podľa nášho vlastného záujmu. Môžu to byť napríklad niektoré z týchto tém:

  • Ako štruktúrovať intranet, Google Drive alebo iný podobný systém, aby v ňom zamestnanci našli čo potrebujú?

  • Ako zabrániť aby s odchodom seniorného kolegu neskolabovali 3 procesy?

  • Ako privítať nového kolegu a rýchlo ho zaškoliť s čím treba?

  • Ako budovať vnútrofiremné eventy a komunity, ktoré pomôžu so zdieľaním znalostí?

  • Ako efektívne komunikovať naprieč oddeleniami?

  • Prečo používať tagovanie dokumentov a ako ho nastaviť?


Termín začatia: 30. 3. , 18:00 - 20:00

Kontinuita: 1-krát za mesiac po 2 hodiny (dĺžka trvania minimálne 5 stretnutí)

(Po prvom stretnutí sa rozhodni, či ideš do toho na dlhšie obdobie)

Svoj predbežný záujem uveď do 24. marca cez tento formulár

Skupina je malá, preto sa budeme snažiť zostaviť ju tak, aby účastníci mali čo najviac spoločné, ale dosť rozdlielneho, aby sa dalo veľa vzájomne naučiť a maximalizovať rozvojový charakter skupiny. Formát GROWps prepája komunitu zaujímavých ľudí a je zadarmo.

GROWps - GROWNi pracovné skupiny je nový koncept s cieľom prepojiť uzavretú skupinu špecialistov okolo konkrétnej témy - pravidelne a na dlhšie obdobie tak, aby mohlo dôjsť k skutočnému spoznaniu sa, výmene skúsenosti a znalostí, riešeniu reálnych problémov a napredovaniu. Skupina je vedená skúseným ambasádorom, ale vyžaduje sa vždy interaktivita, trochu prípravy a ochota zdieľať.

Uzavretá komunita - Získate skupinu podobne zmýšľajúcich ľudí, ktorá pôsobí v rovnakom odbornom prostredí. Nadobudnete vhľad do toho, ako k istým problémom a otázkam vo vašej profesii pristupujú iní a získate možnosť riešiť problematiky, ktoré vás dlhodobo trápia. Navyše si v komunite vybudujete vzťah, keďže spolu budete tráviť niekoľko mesiacov a získate zaujímavý network.

Kontinuita - Zabezpečí najmä ponorenie sa v téme do hĺbky a prinesie možnosť všetkým členom, aby aktívne participovali. Stretnutia budú prebieha raz až dvakrát do mesiaca v priebehu zhruba pol roka až roka. Tým že každá skupina bude iná a jedinečná záleží primárne aj na vašom nastavení.

Knowledge sharing - Okrem toho, že získate možnosť podeliť sa o svoje cenné skúsenosti, môžete obohatiť aj o množstvo ďalších, ktoré prinesú iní členovia.

Ambasádori - Každá skupina bude vedená fundovaným odborníkom z danej oblasti, ktorý bude pôsobiť ako facilitátor. Prinesie aj svoje jedinečné skúsenosti a udá rámec celkovej problematike. Zároveň bude zodpovedať za celkový chod skupiny a zapájanie sa všetkých členov. Budú to najmä zaujímaví odborníci zo zahraničia, ktorí často vedia priniesť pohľad zvonku.

O autorovi

GROWNi: Roman Ujbanyai