Príležitosť Štipendiá na stredných školách v USA a UK

Štipendiá na stredných školách v USA a UK

Študenti strednej školy

Prihlás sa do programu Secondary School Scholarship a získaj ročné či viacročné štipendium na jednej z viac než 130 top súkromných stredných škôl v zahraničí.

štipendium
študijný pobyt
USA
UK
stredná škola
ročný
dvojročný
Typ vzdelávania
Študijná a štipendijná príležitosť
Uzávierka prihlášok
6. dec 2021

Popis

LEAF v spolupráci s partnerskými výmennými organizáciami American Secondary Schools for International Students and Teachers, Inc. (ASSIST), USA a The Headmasters' and Headmistresses' Conference (HMC), Veľká Británia ponúka možnosť prihlásiť sa do programu štipendijných študijných pobytov na súkromných stredných školách v USA a Veľkej Británii.

 Komu je program určený

Program je určený študentom gymnázií, osemročných gymnázií a lýceí, obchodných akadémií ako aj medzinárodných škôl na území SR. Študenti majú možnosť rozvíjať sa prostredníctvom prestížnych vzdelávacích programov, klubových a komunitných aktivít.

Partnerské organizácie a typy podprogramov:

1.    ASSIST – ročný študijný pobyt v USA

Americká nezisková organizácia ASSIST v súčasnosti združuje vyše 80 prestížnych amerických súkromných škôl, ktoré ponúkajú štipendiá zahraničným študentom z 23 krajín. Od jej založenia v roku 1968 malo prostredníctvom tejto organizácie možnosť študovať v USA viac ako 5000 študentov. Školy sú denného aj internátneho typu. Podmienkou štipendia je zotrvanie v USA počas celých 10 mesiacov. V rámci programu je možnosť získať plné alebo čiastočné štipendium.

2.    Davis International Scholars Program – dvoj až trojročný študijný pobyt v USA

Davis International Scholars Program ponúka študentom možnosť získať štipendium na štúdium na jednej zo štyroch súkromných internátnych škôl v USA, ktoré sú členmi tohto programu. Študenti budú školu navštevovať dva až tri roky a štúdium ukončia záverečnými skúškami. Ak bude študent po skončení školy pokračovať v štúdiu na jednej z 95 univerzít v USA, ktoré sú do programu Davis zapojené, študent v rámci programu môže získať finančnú podporu vo výške až 25000 USD/rok počas ďalších štyroch rokov. Štipendium je určené predovšetkým finančne znevýhodneným študentom.

Nakoľko sú do programu zapojené len 4 školy (Emma Willard School, The Lawrenceville School, The Taft School, Westminster School) a program bude vyhlásený v najmenej 8 krajinách, počet týchto štipendií je veľmi obmedzený. Študentom odporúčame, aby sa súčasne uchádzali o ASSIST a/alebo HMC štipendium.

3.    HMC – dvojročný študijný pobyt vo Veľkej Británii

Britská HMC je asociácia riaditeľov nezávislých britských škôl, ktorá bola založená v roku 1992 s cieľom umožniť študentom zo strednej a východnej Európy štúdium na prestížnych britských školách.  Školy sú internátneho typu a hoci väčšina škôl je koedukačných, niektorí študenti študujú aj na chlapčenských alebo dievčenských školách.

O štipendium sa môžu uchádzať len študenti, ktorých rodičia v roku 2021 nedosiahnu kumulovaný príjem vyšší ako 30000 GBP (netto).

4.    HMC Reduced Fee Scheme – dvojročný študijný pobyt vo Veľkej Británii

Študenti, ktorí majú záujem o štúdium vo Veľkej Británii, a spĺňajú podmienky HMC štipendia okrem výšky príjmu ich rodičov, majú možnosť požiadať o zapojenie do HMC Reduced Fee Scheme (Program zníženého školného). Na základe pohovorov môžu získať odporúčanie HMC a budú sa môcť uchádzať o zníženie školného na niektorej zo škôl, ktoré sú členmi HMC. Ak sa študent rozhodne pre túto možnosť, stane sa štipendistom priamo školy, nie HMC. Bude však mať možnosť zúčastniť sa informačných stretnutí pre štipendistov a rodičov, ktoré sa budú konať na Slovensku.