>

Pracujúce mamy

Aby si firmy a mamy na Slovensku lepšie rozumeli.

Pomáhame vytvárať pracoviská, kde kvalitní zamestnanci dosahujú pracovné výsledky v súlade s ich rodinným životom. 

Spájame talentované ženy po kariérnej pauze a zamestnávateľov, ktorí si uvedomujú dôležitosť rovnováhy medzi prácou a rodinou.

Flexibilné pracovné ponuky

Na týchto pohovoroch nemusíte tancovať okolo horúcej kaše. Človek na druhej strane o vašej “medzere v životopise” vie. Nielen, že sa jej nebojí, dokonca ju víta. Pracovné ponuky s flexibilným úväzkom alebo inak šité na mieru mamám po(čas) materskej. Čerstvé aj trvanlivé.

Ak chcete aby sa vaša ponuka zobrazila v tomto zozname použite hashtag "pracujucemamy".

Partneri

Flexibilné pracovné ponuky pre vás pripravili: