>

Projektový/á manažér/manažérka v oblasti výskumu a inovácií

projektový manažment
inovácie
Miesto:
office (Bratislava)
Pracovný čas:
Druh úväzku:
Plný úväzok
Spolupráca:
Odmena:
od 1700 € / mes
finálna suma  závisí od schopností a skúseností daného uchádzača
Aktualizované: 22. 8. 2023

Náplň práce

  • Koordinácia výziev v oblasti výskumu a inovácií z Plánu obnovy a odolnosti – od nastavenia výzvy, monitorovania, priebežné a záverečné hodnotenie výziev.  

  • Nastavenie hodnotenia a koordinácia hodnotenia žiadostí.  

  • Komunikácia so sprostredkovateľmi a ich koordinácia. 

  • Komunikácia s Národnou implementačnou a koordinačnou autoritou (NIKA). 

  • Príprava reportov z implementácie výziev a ich monitorovanie.    

  • Príprava podpornej dokumentácie súvisiacej s predložením žiadostí o platbu.  

  • Kontrola sprostredkovateľov a prijímateľov.   

  • Identifikovanie prípadných problémov, limitov a riešení.  

  • Prezentovanie priebežných a konečných výsledkov výziev a investícií.

Koho hľadáme

Hľadáme koordinátora/ku pre investície a výzvy v oblasti výskumu, vývoja a inovácií financované z Plánu obnovy a odolnosti na Výskumnej a inovačnej autorite – VAIA Úradu vlády SR.  

Dobrý projektový manažér/manažérka by mal: 

  • Relevantné skúsenosti a znalosti z oblasti projektového riadenia výskumných, vývojových a inovačných projektov, vyhlasovania a administrácie výziev a ich nastavovania alebo schopnosť sa rýchlo učiť.  

  • Schopnosť komunikovať s externými partnermi (štátnymi a verejnými inštitúciami, výskumnými organizáciami a firmami).  

  • Schopnosť kriticky analyzovať výzvy a navrhovať zlepšenia.  

  • Schopnosť riešiť problémy, koncepčne a analyticky myslieť a vedieť pracovať samostatne aj v spolupráci s kolegami.  

  • Vedieť veľmi dobre odkomunikovať myšlienku v ústnom aj písomnom prejave.  

  • Vedieť čítať, vyhodnocovať a prepájať rôzne typy záväzných a právnych predpisov.  

Prečo si vybrať nás

Prečo si vybrať nás:

  • Zanietený tím so skúsenosťami z rôznorodého prostredia – zo súkromného i verejného sektora, so zahraničnými skúsenosťami i so znalosťou domáceho prostredia, z akademického aj inovačného prostredia, doplnený o talentovaných čerstvých absolventov 

  • Rýchle uplatnenie výsledkov – úzke prepojenie s implementáciou a stratégiami v rámci jednej sekcie 

  • Možnosť kariérne rásť v úplne novej štrukturálnej téme, ktorá bude Slovensko ekonomicky ťahať v nasledujúcich rokoch 

  • Neformálna start-upová kultúra, kde je vítaná vlastná iniciatíva, kreativita a spätná väzba 

Kto sme a čo robíme:

  • Výskumná a inovačná autorita (VAIA) je nový útvar Úradu vlády zodpovedný za tvorbu a koordináciu výskumných a inovačných politík s cieľom transformovať Slovensko na ambicióznu a inovatívnu krajinu. VAIA vznikla na Úrade vlády v roku 2021 a organizačne funguje ako samostatná sekcia. Náš tím zanietených odborníkov postupne rastie a aktuálne má 40 členov. Medzi hlavné zodpovednosti VAIA patrí: 

  • Príprava a napĺňanie Národnej stratégie výskumu, vývoja a inovácií 

  • Implementácia Komponentu 9 Plánu obnovy – máme teda zodpovednosť za investície, ale aj potrebné reformy v mimoriadne dôležitej oblasti inovačnej a technologickej politiky 

  • Koordinácia aktivít Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu (RIS3) ako podmienky čerpania prostriedkov z Fondov EÚ na výskum, vývoj a inovácie 

  • Úloha sekretariátu Rady vlády pre vedu, techniku a inovácie 

Znalosť jazyka

  • anglický - B2 - stredne pokročilý

Dodatočné informácie

Odporúčaná prax v danej oblasti minimálne 3 roky, prípadne výrazné zanietenie pre danú oblasť a schopnosť učiť sa.

Detaily

Nástup

Ihneď (dohodou)

Pre koho

  • mladého profesionála (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
  • profesionála

Manažér

Daniel Straka

O organizácii

Výskumná a inovačná autorita (VAIA)

Výskumná a inovačná autorita (VAIA) je útvar Úradu vlády zodpovedný za tvorbu a koordináciu výskumných a inovačných politík s cieľom transformovať Slovensko na ambicióznu a inovatívnu krajinu. Tú..
Viac o organizácii

Podobné ponuky