>
Miesto:
office (Bratislava)
Pracovný čas:
Druh úväzku:
Plný úväzok
Spolupráca:
Odmena:
od 1.1785 € / mes
hlavný štátny radca – tarifa 1.178,50 + osobné ohodnotenie v závislosti od praxe a schopností až do výšky 60%
Aktualizované: 23. 6. 2022

Náplň práce

Prihlásiť sa môžete oficiálne cez portál slovensko .sk v termíne do 24. 06. 2022 vrátane. Portál Growni vás v prípade záujmu prepojí na oficiálne výberové konanie, kde je potrebné predložiť dokumenty.

Zamestnávateľ: Ministerstvo vnútra SR, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
Miesto výkonu práce: Bratislava, Cukrová 14
Forma zmluvného vzťahu: dočasná štátna služba do 09/2023
Termín nástupu: po absolvovaní výberového konania od 01.08.2022 

Národný projekt: Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík II.
Forma financovania: Európske štrukturálne a investičné fondy, Operačný program Efektívna verejná správa
Hlavné zameranie projektu: Podpora participatívnej tvorby verejných politík, budovanie odborných kapacít pre participatívne procesy na národnej a regionálnej úrovni.

Stručný popis činností:

Hľadáme 1 človeka, ktorý bude predovšetkým:

 • zabezpečovať podporné a asistenčné práce na projekte spojené s koordináciou odborných činností projektového tímu, pracovných tímov, zodpovedných za prípravu, realizáciu a vyhodnotenie realizácie činností na jednotlivých podaktivitách,  mieru účasti zapojených expertov  a dodávateľov,

 • zabezpečovať plynulú realizáciu projektu v súlade s jeho plánovaným priebehom a cieľmi, v súlade s harmonogramom, opisom a rozpočtom projektu, všetkými záväznými dokumentmi na strane poskytovateľa finančných príspevkov a platnej legislatívy, 

 • sledovanie a priebežnú evidenciu realizácie projektu, 

 • zabezpečovanie toku vstupných a výstupných informácií o čiastkových výsledkoch projektu medzi Úradom a partnermi projektu, 

 • realizovať opatrenia, ktoré vedú k efektívnejšiemu dosahovaniu úloh a cieľov projektu s dôrazom na zber dát o projekte, ich triedenie, archiváciu a podporný dokumentačný proces,

 • vykonávať podpornú monitorovaciu a reportingovú činnosť v súlade s požiadavkami poskytovateľa,

 • zabezpečovať asistenčnú podporu jednotlivým podaktivitám projektu, 

 • zabezpečovať súčinnosť na príprave a realizácii podujatí, prípadne iných formátov, ktoré vyžadujú interakciu s cieľovými skupinami, 

 • ďalšie ad hoc činnosti podľa potrieb projektu.


Koho hľadáme

Pozícia: odborná asistentka/odborný asistent

Počet obsadzovaných pozícií: 1


Od uchádzačiek / uchádzačov očakávame: 

 • pracovné skúsenosti na pozíciu asistenta / asistentky sú od uchádzačiek / uchádzačov vítané, 

 • vysokú samostatnosť v práci, tvorivý prístup k hľadaniu inovatívnych riešení, 

 • pozitívne vnímanie pôsobenia mimovládnych neziskových organizácií a znalosť ich prostredia, 

 • pozitívny vzťah k aktívnej účasti verejnosti na správe vecí verejných.

Požadujeme ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, analytické myslenie, dobrý ústny aj písomný prejav.

Prihlásiť sa môžete oficiálne cez portál slovensko .sk v termíne do 24. 06. 2022 vrátane. Portál Growni vás v prípade záujmu prepojí na oficiálne výberové konanie, kde je potrebné predložiť dokumenty.

Prečo si vybrať nás

Ponúkame priateľský kolektív, príjemnú atmosféru, vysoko kreatívne prostredie, veľký priestor na samorealizáciu, finančné ohodnotenie (hlavný štátny radca – tarifa 1.178,50 + osobné ohodnotenie v závislosti od praxe a schopností až do výšky 60%).

Dodatočné informácie

Viac informácií o voľných pozíciách nájdete na webovej stránke Ministerstva vnútra SR v sekcii Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti.

Detaily

Nástup

Ihneď (dohodou)

Pre koho

 • čerstvého absolventa vysokej školy
 • mladého profesionála (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
 • profesionála

O organizácii

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti

Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti bol zriadený v roku 2011. Úrad plní úlohy spojené s odborným, organizačným a technickým zabezpečením činnosti splno..
Viac o organizácii

Podobné ponuky