>

Analytička / Analytik - expertka / expert pre participáciu

analytika
štátna správa
participácia
Miesto:
office (Bratislava)
Pracovný čas:
Druh úväzku:
Plný úväzok
Spolupráca:
Odmena:
od 1178.5 € / mes
finančné ohodnotenie (hlavný štátny radca – tarifa 1.178,50 + osobné ohodnotenie v závislosti od praxe a schopností až do výšky 85%).
Aktualizované: 20. 6. 2022

Náplň práce

Prihlásiť sa môžete oficiálne v termíne do 27. 06. 2022 vrátane cez stránku slovensko .sk, na ktorú budete presmerovaní.

Zamestnávateľ: Ministerstvo vnútra SR, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
Miesto výkonu práce: Bratislava, Cukrová 14
Forma zmluvného vzťahu: dočasná štátna služba do 09/2023
Termín nástupu: po absolvovaní výberového konania od 01.08.2022 

Národný projekt: Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík II.
Forma financovania: Európske štrukturálne a investičné fondy, Operačný program Efektívna verejná správa
Hlavné zameranie projektu: Podpora participatívnej tvorby verejných politík, budovanie odborných kapacít pre participatívne procesy na národnej a regionálnej úrovni.

Pozícia:  analytička/analytik/metodička/metodik – expert/expertka pre participáciu

Počet obsadzovaných pozícií: 2

Stručný popis činností:

 • zabezpečuje odborné práce v previazaní na oblasť participatívnej tvorby vybraných verejných politík s cieľom optimalizácie participatívnej praxe,

 • analyticko - metodické činnosti zamerané na analýzu stavu riadenia participatívnych procesov,

 • plánovanie, riadenie, monitorovanie a vyhodnocovanie participatívnych procesov s cieľom optimalizácie participatívnej praxe,

 • formulovanie a príprava návrhov opatrení na zlepšenie postupov a procesov zameraných na podporu participácie a participatívnej tvorby verejných politík. Uvedené návrhy vznikajú na základe analytických činností a pracovno – konzultačných stretnutí so zástupcami verejnej správy,

 • testovanie nových prístupov v procese zabezpečovania podpory pre zamestnancov verejnej správy v oblasti participatívnej tvorby verejných politík,

 • má súčinnosť na realizácii programov podpory budovania kapacít v prostredí verejnej správy,

 • v praktickej rovine ide o činnosti spojené s podporou prípravy a realizácie participatívnych procesov vrátane monitorigu a vyhodnotenia, poskytovaním konzultácií spojených s koordináciou účastníkov procesu smerom dovnútra organizácie, ako aj navonok v procesoch účasti verejnosti, 

 • plánovanie úrovne zapojenia verejnosti, výber aktérov, spôsoby informovania a komunikácie s verejnosťou, ako aj príprava návrhov a metód zapojenia verejnosti. 

Koho hľadáme

Od uchádzačiek / uchádzačov očakávame: 

 • pracovné skúsenosti na pozíciu analytik/metodik, expert pre participáciu

 • vysokú samostatnosť v práci, tvorivý prístup k hľadaniu inovatívnych riešení, 

 • pozitívne vnímanie pôsobenia mimovládnych neziskových organizácií a znalosť ich prostredia, 

 • pozitívny vzťah k aktívnej účasti verejnosti na správe vecí verejných,

Požadujeme ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, analytické myslenie, dobrý ústny aj písomný prejav. 

Prečo si vybrať nás

Ponúkame priateľský kolektív, príjemnú atmosféru, vysoko kreatívne prostredie, veľký priestor na samorealizáciu, finančné ohodnotenie (hlavný štátny radca – tarifa 1.178,50 + osobné ohodnotenie v závislosti od praxe a schopností až do výšky 85%).

Dodatočné informácie

Viac informácií môžete nájsť aj na webovom sídle Ministerstva vnútra SR v časti Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti

Detaily

Nástup

Ihneď (dohodou)

Pre koho

 • čerstvého absolventa vysokej školy
 • mladého profesionála (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
 • profesionála

O organizácii

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti

Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti bol zriadený v roku 2011. Úrad plní úlohy spojené s odborným, organizačným a technickým zabezpečením činnosti splno..
Viac o organizácii

Podobné ponuky