>
Miesto
Bratislava
Nástup
1. august 2022
Typ pracovnej ponuky
Trvalý pracovný pomer
Mesačná odmena
možnosť získania mzdy od 1068.00 eur + príplatky k platu, osobný príplatok, ktorý môže byť priznaný až do výšky 100 % platovej tarify - v závislosti od kvality plnenia služobných úloh.
od 1068 €

Náplň práce

- Zbiera, vyhodnocuje, vyjasňuje a validuje požiadavky a návrhy na úpravu systémov voči technickým možnostiam úradu.
- Navrhuje riešenia s ohľadom na ich optimálne začlenenie do existujúcich biznis procesov úradu.
- Zodpovedá za návrh interface-ov medzi systémami úradu a ich následnú integráciu na ďalšie úrady rezortu.
- Pripravuje funkčné requesty na zmeny v systémoch, navrhuje a validuje technické riešenia od dodávateľov. Pripravuje a validuje technické špecifikácie.
- Dohliada na realizáciu externým dodávateľom, koordinuje testovanie a zodpovedá za bezproblémové nasadenie riešenia do produkčnej prevádzky.
- Zabezpečuje overenie kvality po nasadení do produkčnej prevádzky (babysitting) ku každej produkčnej zmene, koordinuje riešenie chýb.
- Po nasadení do prevádzky sleduje hlavné problémy systémov, skúma príčiny a navrhuje riešenia, konzultuje a dohliada na riešenie problémov.

Koho hľadáme

Vyžadujeme minimálne 2 roky praxe
Prax s business analýzou a implementáciou IT systémov:
- Prax so zberom a vyhodnocovaním požiadaviek.
- Skúsenosti z IT/ Telco prostredia.
- Znalosť metodík analýzy IT systémov (UML, BPMN,.. ).
- Skúsenosť s programovaním a testovaním systémov.
- Informatívna znalosť projektového riadenia (PRINCE 2)
- Informatívna znalosť v oblasti infraštruktúry, HW a serverov.

Prečo si vybrať nás

Zamestnanecké výhody, benefity

Pružný mesačný pracovný čas.
Týždeň dovolenky nad rámec Zákonníka práce.
Možnosť získať mimoriadne odmeny za dosahované kvalitné výsledky práce.
Príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie.
Možnosť zúčastňovať sa bezplatne na školeniach a kurzoch.
Pravidelná výučba anglického jazyka.
Zaškolenie pod dohľadom mentora.
Kariérny rast.
Práca z domu.
Skrátený pracovný úväzok.
Študijné voľno.
Príspevok na 10 dní PN podľa zákona o štátnej službe.
Ďalšie výhody vyplývajúce z kolektívnej zmluvy.

Znalosť jazyka

  • - anglický - B1 - mierne pokročilý

Detaily

  • Profesionál
31. 7. 2022

Manažér

LinkedIn profil

O organizácii

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (regulačný úrad - RÚ) je regulačným a cenovým orgánom a vykonáva štátny dohľad v oblasti elektronických komunikácií a poštových s..
Viac o organizácii
14. 6. 2022

Podobné ponuky