>

sociálny pracovník/sociálna pracovníčka

flexi
FLEXi faktor oceňujú napríklad pracujúce mamy s malými deťmi, projekťáci či študenti.
sociálny pracovník
Miesto:
hybrid (Nitra)
Pracovný čas:
flexibilný
Druh úväzku:
Plný úväzok
Spolupráca:
trvalý pracovný pomer
Odmena:
od 1400 € / mes
po skúšobnej dobe bude plat zamestnanca prehodnotený
Aktualizované: 12. 2. 2024

Náplň práce

Odborný sociálny pracovník má zastrešovať výkon činností v oblasti podporovaného zamestnávania, činnosti v rozsahu zákona 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele ako aj Zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine. Výkon je realizovaný terénnou formou v Nitrianskom kraji, ambulantnou formou a zároveň aj prostredníctvom telekomunikačných technológií. Výkon zahŕňa sociálnu prácu s jednotlivcom, skupinou ako aj komunitou.

Koho hľadáme

Hľadáme kolegu/kolegyňu, ktorý/á má:

  • senioritu vo výkone sociálnej práce a v poskytovaní sociálneho poradenstva

  • znalosť zákonov - Zákona č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a súvisiacich predpisov; Dohovor o právach dieťaťa; Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  • schopnosť reflektovať na potreby klientov a dokáže ich sprevádzať celým procesom

Zamestnanec bude poskytovať základné ako aj špecializované sociálne poradenstvo, bude pracovať s jednotlivcom, rodinou, skupinou, komunitou.

Ponúkame plnohodnotné fungovanie a angažovanosť v multidisciplinárnom tíme; spoluprácu a sieťovanie naprieč MVO, UPSVaR verejnými a štátnymi inštitúciami.

Zamestnanec pripravuje potrebné výkazy, vedie evidenciu v internom systéme Socio a plní ďalšie úlohy zamestnávateľa zodpovedajúce pracovnej pozícií a agende sociálneho pracovníka.

Na výkon povolania je nevyhnutné, aby kandidít/ka disponovali vodičským oprávnením skupiny B.

Hľadáme empatických profesionálov s vysokou mierou flexibility, zodpovednosti a samostatnosti, ktorí vedia riešiť krízové situácie a komplexné prípady.

Prečo si vybrať nás

Pre našich viac ako 120 zamestnancov vytvárame moderné pracovisko poskytujúce kvalitné pracovné zázemie pre prácu a kariérny rozvoj vrátane širokej ponuky ďalšieho rozvoja a vzdelávania, ako napríklad:

  • Možnosť pravidelnej supervízie a konzultácií so skúsenejšími kolegami

  • Bezplatné školenia / kurzy / workshopy a iné vzdelávacie aktivity

  • Účasť na slovenských a zahraničných projektoch a konferenciách

Naši zamestnanci po celom Slovensku poskytujú psychologické poradenstvo a psychoterapiu, sociálne poradenstvo a špeciálno-pedagogické  poradenstvo, logopedickú starostlivosť a fyzioterapiu, včasnú intervenciu a poradenstvo pre ľudí vo/po výkone trestu a ich rodiny, ako aj pomoc pre ženy zažívajúce násilie a ich deti. Naša koncepcia je unikátna, pretože multidisciplinárne tímy, ktoré vytvárame poskytujú kvalitné asistenčné programy pre našich klientov.

Zručnosti

  • Microsoft Office - mierne pokročilý

Detaily

Nástup

Ihneď (dohodou)

Pre koho

  • mladého profesionála (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
  • profesionála

O organizácii

Tenenet o.z.

TENENET je občianske združenie s celoslovenskou pôsobnosťou. Už 12 rokov poskytuje pomoc rodinám, ktoré sa ocitli v zložitých situáciách zapríčinených finančnými problémami, stratou zamestna..
Viac o organizácii

Podobné ponuky