>

Psychológ, školský psychológ

Sme základná škola zaradená do siete škôl SR, podporujeme aj domáce vzdelávanie a naše unikátne experimentálne overovanie slobodného vzdelávania povedie nitrianska univerzita UKF. Po vzore Summerhill a Sudbury modelov budeme veľa vonku a deťom dáme právo rozhodovať o tom čo, ako, kedy a kde sa učia.
základy psychológie
flexi
FLEXi faktor oceňujú napríklad pracujúce mamy s malými deťmi, projekťáci či študenti.
rešpektujúca komunikácia
sebariadené vzdelávanie
Miesto:
office (Košice)
Pracovný čas:
flexibilný
ZAMESTNANECKÉ VÝHODY: možný čiastočný úväzok, flexikonto (konto pracovného času), práca z domu, príspevok na stravu, zapožičanie služobného auto, notebook a telefón na súkromné účely, pravidelné a systematické vzdelávanie, intenzívne sebaspoznávanie, preplácanie nevyužitej dovolenky a nadčasov.
Druh úväzku:
Plný úväzok
Spolupráca:
trvalý pracovný pomer
Odmena:
od 1000 € / mes
Plat zamestnanca bude určený v súlade so zákonom 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 296/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov.
Aktualizované: 29. 12. 2023

Náplň práce

Do rozrastajúceho sa tímu Slobodnej demokratickej školy Košice hľadáme na dlhodobú spoluprácu psychológa pre deti prevažne v mladšom školskom veku a skúšajúceho domškolákov na plný úväzok. Po vzore Summerhill a Sudbury modelov budeme veľa vonku a deťom dáme právo rozhodovať o tom čo, ako, kedy a kde sa učia. Zachováme ich motiváciu objavovať a meniť svet, ktorý im odovzdávame. Sme základná škola zaradená do siete škôl SR, podporujeme aj domáce vzdelávanie a naše unikátne experimentálne overovanie slobodného vzdelávania povedie nitrianska univerzita UKF. Náš skúsený tím zahŕňa aj psychológa, špeciálneho pedagóga, podporu inklúzie a odborné i legislatívne poradenstvo. Súčasťou úväzku je aj rôznorodá práca podľa potrieb školy. Prácu na sebe a schopnosť zmeny u nás samých považujeme za kľúčový bod pre prácu v Slobodnej škole. Chceme totiž aby bola táto škola o zmene. Naša organizácia sa rozvíja, od každého jednotlivca sa očakáva, že sa prispôsobí vnútornej dynamike organizácie postavenej na demokratických a holakratických princípoch

NÁPLŇ PRÁCE:
-poskytovanie poradenstva deťom i dospelým, práce s emóciami, sebareguláciou, rozvojom, práca na výskume, diagnostika.
-objavovať s deťmi okolitý svet, podporovať sebariadené vzdelávanie, samostatnosť a zodpovednosť.
-byť pre deti prítomný a aktívny člen komunity, rešpektujúci, nenásilný a nestranný.
-klásť (si) otázky, hľadať odpovede, vzdelávať sa v oblasti slobodného vzdelávania.
-v prípade potreby účasť na polročnom a koncoročnom preskúšavaní domškolákov.
-poradesntvo rodinám domškolákov.
-práca v zmiešanom kolektíve žiakov 1. stupňa ZŠ, v inkluzívnej skupine.

OČAKÁVANÉ OSOBITÉ PREDPOKLADY A ZRUČNOSTI:
-rešpektujúci prístup k ľuďom (a deti sú tiež ľudia), kritické myslenie a dobrodružnosť.
-vnútorná motivácia poznávať (sa), učiť (sa) a neustále na sebe pracovať.
-dlhodobý záujem o slobodné demokratické vzdelávanie, rešpektujúcu komunikáciu, inklúziu apod..
-kreativita, samostatnosť, flexibilita, reziliencia, zvládanie nepohody a krízových situácií.
-ochota pracovať s každým žiakom bez ohľadu na jeho znevýhodnenie.
-ochota a zdravotné predpoklady byť so žiakmi vonku a vo voľnej prírode za každého počasia.
-vnútorná motivácia rozvíjať a vzdelávať sa v rôznych oblastiach (nenásilná komunikácia, riešenie konfliktov, zvládanie krízových situácií, inklúzia, komunitné vzdelávanie...).
-schopnosť zaradiť sa do holakratického zriadenia školy.

MIESTO VÝKONU PRÁCE: Galaktická 9, územie mesta Košice, okres Košice-okolie.

VÝHODOU JE:
-vzdelanie v oblasti osobnostného rastu, rešpektujúcej komunikácie, sebapoznávania a EQ
-angličtina, nemčina, posunkový či iný jazyk na komunikačnej úrovni
-predchádzajúce skúsenosti s prácou s deťmi / starostlivosťou o ne, dobrovoľníctvo
-predchádzajúce skúsenosti so slobodným (demokratickým/samoriadeným) vzdelávaním, zvedavosť
-špecifická zručnosť alebo záľuba vhodná na neformálne vzdelávanie detí (hra na hudobný nástroj, aktívny šport, záľuba v umení a pod.)
-vodičský preukaz, aktívne šoférovanie

So životopisom zasielajte aj motivačný list, prečo by ste chceli pracovať v rámci slobodného demokratického vzdelávania. Práca vhodná aj pre šikovného absolventa.

Nakoľko od našich uchádzačov očakávame čítanie s porozumením ako základný predpoklad spolupráce, na životopisy zasielané BEZ MOTIVAČNÉHO LISTU NEBUDEME REAGOVAŤ. Tento list má zodpovedať približne tieto otázky:

- v čom ma zaujala vaša Slobodná škola?
- v čom vidím práve tento spôsob/model vzdelávania ako obohacujúci pre dieťa, spoločnosť, atď.?
- v čom naopak vnímam možné nezhody v tom, ako vidím/chápem ja vzdelávanie verzus to, aké sú východiská Slobodnej školy/slobodného demokratického prístupu k vzdelávaniu?
- v čom vidím svoje prínosy pre Slobodnú školu?
- v čom vidím prínosy Slobodnej školy pre seba?
- ako chápem svoju slobodu, či slobodu detí/iných ľudí? Apod.
- aké sú zdroje vášho učenia sa?
- ako sa v mojom živote vyskytuje sebariadenie, sebaorganizovanie?
- aké rizika spolupráce s nami vidíte?

Inzerát ponechávame zverejnený do zmazania, nakoľko sme rastúca organizácia a dlhodobo hľadáme kolegov s potenciálom pre našu školu. Všetkých vybraných uchádzačov budeme včas kontaktovať. Prosíme, nekontaktujte nás poštou, telefonicky, ani emailom, či je inzerát aktuálny ani či vieme reagovať na včera zaslaný životopis. Obratom reagovať nevieme. Životopisy a motivačné listy jednotlivých uchádzačov však pozorne spracovávame a v prípade, že pre nás budete na základe Vašich dokumentov vhodným uchádzačom, budeme Vás kontaktovať.

KONTAKT: Mgr. Katarína Maliňáková 0948223247

Koho hľadáme

Jednoodborový psychológ- Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.

Prečo si vybrať nás

Príjemné prostredia, príjemný kolektív, možný čiastočný úväzok, flexikonto (konto pracovného času), práca z domu, príspevok na stravu, zapožičanie služobného auto, notebook a telefón na súkromné účely, pravidelné a systematické vzdelávanie, intenzívne sebaspoznávanie, preplácanie nevyužitej dovolenky a nadčasov. Priama otvorená komunikácia medzi kolegami, neustále učenie sa.

Znalosť jazyka

  • anglický - A1 - úplný začiatočník

Zručnosti

  • word - mierne pokročilý
  • excel - mierne pokročilý
  • internet - pokročilý

Dodatočné informácie

Pracovná príležitosť aj pre ľudí z Ukrajiny.

Detaily

Nástup

Ihneď (dohodou)

Pre koho

  • čerstvého absolventa vysokej školy
  • mladého profesionála (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
  • profesionála

Manažér

Mgr. Katarína Maliňáková 0948223247

O organizácii

Slobodná škola

Vďaka unikátnemu experimentálnemu overovaniu slobodného sebariadeného vzdelávania deťom umožníme rozhodovať o tom čo, ako, kedy a kde sa naučia: bez stresu zo skúšania, hodnotenia či porovnávania. Po ..
Viac o organizácii

Podobné ponuky