>

Senior projektový/-á manažér/-ka pre výstavbu nemocníc

zdravotníctvo
projektový manažment
verejná správa
real estate
stavebníctvo/výstavba
Miesto
Bratislava
Nástup
Ihneď (dohodou)
Typ pracovnej ponuky
Trvalý pracovný pomer
Mesačná odmena
Výsledný plat je konkurencieschopný súkromnému sektoru a bude sa odvíjať od skúseností a odborných znalostí uchádzača.
od 2200 €

Náplň práce

 • zabezpečuje potrebné opatrenia za účelom efektívnej implementácie Plánu obnovy a odolnosti SR na odbore „Zdravotníctvo“

 • spolupracuje pri koordinácii a riadení implementáciu POO v spolupráci s jednotlivými vykonávateľmi na úrovni  relevantných  komponentov, v spolupráci s odbornými útvarmi sekcie overuje, že vykonávateľ má zabezpečené odborné, personálne a materiálne predpoklady na vykonávanie úloh podľa tohto zákona

 • monitoruje a vyhodnocuje stav implementácie relevantných  komponentov POO, dosahovanie jednotlivých míľnikov a cieľov pri jednotlivých investíciách a reformách

 • vypracúva správu o identifikácii rizík, vykonáva systematický zber a vyhodnocovanie údajov a informácií v rámci implementácie relevantných  komponentov POO v spolupráci s vykonávateľmi

 • identifikuje, monitoruje a analyzuje riziká spojené s implementáciou relevantných komponentov

 • pripravuje návrhy zlepšení a riešenia krízových situácií pri implementácii POO relevantných komponentov, ak je to potrebné, v spolupráci s odbornými útvarmi sekcie pripravuje a predkladá na schválenie vláde SR návrhy krízových plánov na úrovni  relevantných komponentov

 • spolupracuje pri výkone finančnej kontroly na mieste na úrovni vykonávateľov, sprostredkovateľov a prijímateľov najmä s ohľadom na kontrolu stavu plnenia a dosahovania stanovených míľnikov a cieľov jednotlivých investícií a reforiem relevantných komponentov

 • zabezpečuje podporu a súčinnosť vykonávateľom, sprostredkovateľom a prijímateľom v rámci relevantných komponentov pri príprave a návrhu jednotlivých projektov, pri vypracovaní žiadosti o prostriedky mechanizmu a vykonáva ich podporu pri vecnej a finančnej implementácii projektov

 • spolupracuje so zodpovedným útvarom sekcie pri príprave celkového hodnotenia POO a zabezpečuje poskytovanie vstupných údajov za relevantné komponenty

 • spolupracuje so zodpovedným útvarom sekcie pri realizácii odbornej komunikácie a komunikačných aktivít POO relevantných komponentov vo vzťahu k verejným inštitúciám, partnerom, médiám a verejnosti

 • spolupracuje s dotknutými vykonávateľmi pri tvorbe a posudzovaní návrhu jednotlivých výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu a posudzuje návrhy výziev z pohľadu vecného obsahu a súladu s prioritami relevantných komponentov POO

 • odborná činnosť je ťažiskovo zameraná na oblasť výstavby a rekonštrukcii nemocníc v POO

Koho hľadáme

 • 5 ročná prax v oblasti projektového riadenia výstavby/rekonštrukcii budov, povoľovacích konaní stavieb, odberateľsko-dodávateľských vzťahov pri výstavbe/rekonštrukcii a iných relevantných aspektov pri výstavbe/rekonštrukcii budov

 • prehľad vo verejnom dianí

 • precíznosť, analytické myslenie, proaktivita, zodpovednosť

 • dobré komunikačné schopnosti, kritické myslenie

 • ochota učiť sa nové veci a odolnosť voči stresu

 

Prečo si vybrať nás

Poď pracovať na jednom z najväčších projektov na Slovensku, pridaj sa do zanieteného a rozvíjajúceho sa tímu a podieľaj sa na zlepšovaní budúcnosti celej krajiny. Pracujeme na implementácii kľúčových reforiem a investícií, ktoré predstavujú neopakovateľnú príležitosť ako výrazne zlepšiť život na Slovensku a ako z neho spraviť zelenšiu, zdravšiu a efektívnejšiu krajinu. Prilož ruku k dielu a staň sa súčasťou pozitívnej zmeny!

Znalosť jazyka

 • - anglický - B1 - mierne pokročilý

Detaily

 • Čerstvý absolvent vysokej školy
 • Profesionál

O organizácii

Sekcia plánu obnovy na Úrade vlády SR plní funkciu Národnej implementačnej a koordinačnej autority (NIKA). NIKA zastupuje Slovenskú republiku vo vzťahu k Európskej komisii. Jej úlohou je takisto ..
Viac o organizácii
17. 6. 2022

Podobné ponuky