>

Riaditeľ/riaditeľka materskej školy a základnej školy Rozmanita

vzdelávanie
riaditeľ/riaditeľka
inklúzia
Miesto
Bratislava
Nástup
1. august 2023
Typ pracovnej ponuky
Trvalý pracovný pomer
Mesačná odmena
Plat podľa skúseností 1700-2300€
1700 - 2300 €

Náplň práce

Riaditeľ/ka zodpovedá za komplexný manažment materskej a základnej školy Rozmanita, tak aby škola ponúkala kvalitné inkluzívne vzdelanie všetkým deťom a ich blízkym, a aby ponúkala kvalitný rozvoj a zdravú pracovnú atmosféru pre všetkých zamestnancov. Úzko spolupracuje so zriaďovateľom o.z. Rozmanita, ktorý poskytuje všestrannú podporu. Konkrétne riaditeľ/ka:

 • profesionálne vedie tím (pedagogický aj nepedagogický) škôlky a školy. Buduje, vedie, podporuje tím v ich práci, efektívne vedie porady, nastavuje systémy a manažuje úlohy tímu, plánuje a komunikuje vopred, predvída možné riziká, stanovuje jasné priority. Manažuje externých lektorov a dobrovoľníkov, vťahuje ich do vzdelávacích cieľov Rozmanity a do tímu a komunity. Vytvára kultúru v ktorej sa dodržiavajú dohody a v ktorej sa pracuje v súlade s hodnotami organizácie - zodpovednosť, otvorenosť, rozvoj a inklúzia.

 • dizajnuje a neustále vylepšuje efektívne a udržateľné systémy na sledovanie rozvoja detí a podporuje pedagogický tím v ich používaní pri neustálej adaptácii ich práce pre napĺňanie potrieb detí.

 • dizajnuje, realizuje a vyhodnocuje program rozvoja rodín detí a program budovania komunity škôlky a školy Rozmanita (rodiny, tím, dobrovoľníci) - priamo komunikuje s rodinami detí, budovanie vzťahov, dizajnuje a vyhodnocuje rozvojové a komunitné aktivity, zbiera spätnú väzbu od rodín a pracuje s ňou.

 • zodpovedá za administratívny, operatívny, finančný a právny chod škôlky - dizajnuje systémy na efektívny manažment mzdovej, finančnej, personálnej a právnej agendy, manažuje dodávateľov, dochádzku, stravovanie detí, finančné príspevky rodičov, administratívna agenda okolo prijímania nových detí a zamestnancov (do veľkej miery Edupage, ale aj spolupráca s účtovníčkou, občasne s právničkou), vyhľadáva dodatočné zdroje pre škôlku a školu (so značnou podporou rozvojového riaditeľa o.z. Rozmanita)

 • zodpovedá za čistotu a poriadok v priestoroch, vhodné materiálne vybavenie škôlky a školy, organizáciu dňa a rozvrhov

 • zodpovedá za bezpečnosť všetkých detí a dospelých

 • priamo pracuje s deťmi v priestoroch škôlky a školy pričom si overuje a inovuje efektivitu programu (minimálne 5 vyučovacie hodiny týždenne)

Koho hľadáme

 • Používaš v plnej miere rešpektujúci a láskavý prístup (v ktorom majú jasné hranice kľúčovú rolu) vo všetkých svojich interakciách s okolím, s deťmi a dospelými.

 • Vidíš v diverzite a rozmanitosti krásu a príležitosti, nie problémy a prekážky - rozumieš skutočnému významu slova "inklúzia".

 • Máš pedagogické vzdelanie.

 • Máš líderské skúsenosti a zručnosti - viedol/viedla si už tím ľudí, ideálne aj nejakú časť organizácie, či celú organizáciu (ak to bola škôlka alebo škola, je to výhoda).

 • Máš skúsenosti s prácou so skupinami detí vo veku 3-11, vieš efektívne pracovať so skupinovou dynamikou nastavovaním efektívnych triednych systémov, ako aj individuálnou prácou a budovaním vzťahu s každým dieťaťom, pracoval/a si s rozmanitými skupinami detí.

 • Rád/rada sa rozvíjaš, si nastavený/á na neustály rozvoj, tešíš sa, keď sa učíš nové veci a chceš spolu s nami rásť.

 • Si tímový hráč/tímová hráčka, ktorý/á rád/rada otvorene komunikuje a vie dávať a prijímať spätnú väzbu a vie efektívne vytvárať partnerstvá.

 • Máš skúsenosti s deťmi s intelektovým nadaním, so zdravotným znevýhodnením, s inými špeciálnymi potrebami, zo znevýhodneného socio-ekonomického prostredia ako aj z vysokopríjmového prostredia sú výhodou sú vítané, aj keď nie nutné.

Prečo si vybrať nás

 • Plat v PP 1700 až 2300€ brutto, podľa skúseností.

 • Dovolenka +5dní.

 • Inšpirujúci tím - v ktorom dbáme na silné podporné vzťahy a spoločný rast.

 • Poslanie - spája nás naše poslanie - budovanie inkluzívnej škôlky a komunity pre úspešnú, spravodlivú a udržateľnú spoločnosť.

 • Buď pri vzniku - novým kolegom a kolegyniam ponúkame príležitosť byť pri vzniku niečoho nového a jedinečného pre dobro spoločnosti.

 • Rozvoj - podporujeme celistvý rozvoj našich kolegov a kolegýň - podporujeme vzdelávanie a ponúkame možnosť osobného koučingu a mentoringu priamo v práci.

 • Prostredie - pracujeme v Novej Cvernovke, ktorá sama o sebe ponúka inšpirujúce prostredie, kde vznikajú rôzne prepojenia medzi nami, ostatnými obyvateľmi, ale aj prepojenia rodín a detí. Ponúkame príležitosť byť súčasťou silnej komunity pre teba a tvojich blízkych.

Dodatočné informácie

Ak Ťa zaujala táto príležitosť a myslíš si, že táto práca by Ťa napĺňala, pošli svoj životopis a motivačný list na email do 10.5. 2023. V motivačnom liste prosím konkrétne popíš, prečo si myslíš, že si ten správny človek na túto pozíciu. Úspešných kandidátov a kandidátky budeme pozývať na pohovory v týždni 15.-19.5. V prípade, ak viete, že v tomto týždni nebudete môcť, napíšte nám to už prosím do vašej správy.

Detaily

 • Profesionál
 • Mladý profesionál (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
10. 5. 2023

O organizácii

Rozmanita je občianske združenie, ktoré vytvára jedinečný model škôlky a školy v širokom zmysle slova. Buduje centrum kvalitného moderného inkluzívneho vzdelania v Bratislave, dostupného skutočne všet..
Viac o organizácii
26. 4. 2023

Podobné ponuky