>

Špecialista trhových mechanizmov a poľnohospodárskych komodít

poľnohospodárstvo
štátna správa
štátny radca
agronóm
Miesto:
office (Bratislava)
Pracovný čas:
Druh úväzku:
Plný úväzok
Spolupráca:
Odmena:
od 1257.5 € / mes
uvádzaný je len tarifný plat - plat sa skladá z tarifného platu + osobný príplatok, ktorý môže byť priznaný až do výšky 100 % platovej tarify v závislosti od kvality plnenia služobných úloh - bližšie informácie na ústnom pohovore výberového konania.
Aktualizované: 19. 7. 2023

Náplň práce

Nový zamestnanec na odbore poľnohospodárskych komodít bude mať na starosti prevažne nasledovné pracovné činnosti:

 • administrovanie činností spojených s uznávaním a poskytovaním podpôr organizáciám výrobcov v sektore mlieka a mliečnych výrobkov a podľa potreby aj v ostatných sektoroch poľnohospodárskej výroby, administrovanie núdzových a výnimočných opatrení prijatých EK,

 • autorizácia platieb z EPZF a vykonávanie s tým súvisiacej kontrolnej činnosti,

 • administrovanie vzniknutých nezrovnalostí a administratívnych chýb,

 • vykonáva a zodpovedá za všetky ostatné činnosti súvisiace s administráciou a s poskytovaním finančných prostriedkov z EPZF pre oblasť pridelených podpôr v rámci poľnohospodárskych komodít,

 • spolupracuje s príslušnými útvarmi PPA a externými inštitúciami pri zabezpečovaní realizácie kontrol na mieste,

 • komunikuje a spolupracuje s ostatnými útvarmi PPA, ÚKSÚP, MPRV SR, prípadne ďalšími útvarmi štátnej správy,

 • spolupracuje pri vývoji a testovaní príslušných modulov informačného systému,

 • podľa potreby sa spolupodieľa na koncepčnej a normotvornej činnosti na úrovni orgánu štátnej správy v oblasti spoločnej organizácie trhu s ostatnými poľnohospodárskymi komoditami,

 • podľa potreby vykonáva pracovné úkony a činností spojené s administrovaním opatrení spoločnej organizácie trhu s ostatnými poľnohospodárskymi komoditami, vrátane trhových intervencií pre vybrané výrobky,

 • vypracováva manuály, metodické postupy, príručky pre žiadateľov, pokyny a informácie pre verejnosť.

 • podieľa sa na činnostiach súvisiacich so Strategickým plánom Spoločnej poľnohospodárskej politiky SR 2023-2027,

 • operatívne plní úlohy stanovené riaditeľom odboru, resp. vedúcimi zamestnancami na vyššom stupni riadenia.

Koho hľadáme

 • schopnosť pracovať pod tlakom

 • svedomitosť a spoľahlivosť

 • samostatnosť

 • analytické, koncepčné a strategické myslenie

Prečo si vybrať nás

• mzda je závislá od skúsenosti kandidáta

• 5 dní dovolenky navyše
• príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie
• pružný pracovný čas - ustanovený pracovný čas je 37,5 hod/týždeň
• prvé tri mesiace pridelený mentor pre adaptačné vzdelávanie
• možnosť samoštúdia (trikrát za rok)
• možnosť sickday (dvakrát za rok)
• vzdelávanie a osobný rozvoj v danej oblasti, pretože školou to nekončí a u nás vám dáme možnosť neustále na sebe pracovať - preplatené schválené kurzy a školenia
•Multisport karta a Upbalansea
•zľavové poukážky ( Datart, Satur, Medirex, SND, Finančné poradenstvo...)
• nápomocný a priateľský kolektív
• ďalšie benefity podľa kolektívnej zmluvy

Zručnosti

 • Microsoft Word - mierne pokročilý
 • Microsoft Excel - mierne pokročilý

Dodatočné informácie

Zaujala Vás táto ponuka? Našli ste sa v požiadavkách na túto pracovnú pozíciu? Ste vy tá pravá osoba, ktorá by mala obohatiť náš tím? Odpovedali ste na všetko áno? Výborne! Tak nám neváhajte poslať váš životopis, ktorý si podrobne prečítame. Za vaše zaslané životopisy Vám vopred ďakujeme. Avšak budeme kontaktovať len uchádzačov, ktorí spĺňajú požiadavky a ich pracovné skúsenosti považujeme za najvhodnejšie pre obsadzovanú pozíciu.

Detaily

Nástup

Ihneď (dohodou)

Pre koho

 • mladého profesionála (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
 • čerstvého absolventa vysokej školy
 • profesionála

O organizácii

Pôdohospodárska platobná agentúra

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) je orgánom štátnej správy plniacim úlohu poskytovania podpory a dotácie v oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. V rámci priamych podpôr, projektových podp..
Viac o organizácii

Podobné ponuky