>

Špecialista na odbore prevencie protispoločenskej činnosti a vnútornej inšpekcie

korupcia
protispoločenská
Miesto
Bratislava
Nástup
Ihneď (dohodou)
Typ pracovnej ponuky
Trvalý pracovný pomer
Mesačná odmena
uvádzaný je len tarifný plat - plat sa skladá z tarifného platu + osobný príplatok, ktorý môže byť priznaný až do výšky 100 % platovej tarify v závislosti od kvality plnenia služobných úloh -bližšie informácie na ústnom pohovore výberového konania.
od 1299 €

Náplň práce

Zamestnanec na odbore prevencie protispoločenskej činnosti a vnútornej inšpekcie:

a) Zodpovedá za:
1. plnenie pridelených úloh PPA v oblasti prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v rámci boja proti podvodom a korupcii v PPA,
2. za súčinnosť a spoluprácu s orgánmi činnými v trestnom konaní v prípadoch zisteného protiprávneho konania v PPA,
3. koordinovanie a zabezpečovanie vypracovania správ o stave plnenia v oblasti prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti, v rámci boja proti podvodom a korupcii v PPA,

b) Zabezpečuje:
1. prešetrovanie a vybavovanie sťažností zamestnancov,
2. preverovanie oznámení o protispoločenskej činnosti tak, aby tie boli vybavené v stanovenej lehote,
3. vedenia evidencie oznámení o protispoločenskej činnosti,
4. vedenie evidencie sťažností zamestnancov.
5. spoluprácu s organizačnými útvarmi PPA pri odhaľovaní a riešení podozrení z trestnej činnosti.

Ak, ťa táto ponuka zaujala a chceš sa stať špecialistom na systém riadenia rizík, neváhaj nám zaslať životopis. Keďže PPA prechádza transformáciou, privítame váš nový pohľad na problematiku.

Koho hľadáme

Uchádzač o danú pozíciu by mal disponovať:

  • svedomitosťou a spoľahlivosťou,

  • samostatnosťou,

  • rozhodovacou schopnosťou.

Prečo si vybrať nás

• mzda je závislá od skúseností kandidáta

• kvalitný odborný a osobnostný rozvoj
• 5 dní dovolenky navyše
• príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie
• pružný pracovný čas - ustanovený pracovný čas je 37,5 hod/týždeň
• možnosť sickday.
• priateľský pracovný kolektív.
• vzdelávanie a osobný rozvoj, pretože školou to nekončí a u nás vám dáme možnosť neustále na sebe pracovať.
•Multisport karta
•zľavové poukážky
• ďalšie benefity podľa kolektívnej zmluvy

Detaily

  • Mladý profesionál (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
  • Profesionál

Manažér

LinkedIn profil

O organizácii

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) je orgánom štátnej správy plniacim úlohu poskytovania podpory a dotácie v oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. V rámci priamych podpôr, projektových podp..
Viac o organizácii
6. 2. 2023

Podobné ponuky