>

Strategický nákupca

verejné obstarávanie
strategické myslenie
spoľahlivosť
pohotovosť
schopnosť sa rýchlo učiť
túžba pomáhať
kreativita
Miesto:
office (Bratislava)
Pracovný čas:
Druh úväzku:
plný
Spolupráca:
Odmena:
1800 - 2250 € / mes
Mesačná odmena vo výške 2250 € je zložená zo základnej zložky mzdy 1800€/mes. + osobné prémie 450€/mes. (25% základnej zložky mzdy, vyplácané po skúšobnej dobe)
Aktualizované: 13. 7. 2022

Náplň práce

 • Realizácia zadávania zákaziek podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákazky s nízkou hodnotou, podlimitné zákazky, nadlimitné zákazky),

 • komunikácia s vecne príslušnými úsekmi spoločnosti pri príprave verejného obstarávania,

 • analýza požiadaviek na verejné obstarávanie a faktorov ovplyvňujúcich nákupný segment pre konkrétny tovar, službu alebo stavebnú prácu,

 • identifikácia aktuálnych a predestinácia možných rizík nákupného procesu,

 • zabezpečovanie procesných a administratívnych úkonov v rámci realizácie zadávania zákaziek,

 • zabezpečovanie zverejňovacích a ďalších povinností vyplývajúcich z právnych predpisov pre oblasť verejného obstarávania,

 • archivácia dokumentácie z procesu zadávania zákaziek,

 • príprava súťažných podkladov pre vyhlásenie verejného obstarávania,

 • vypracovanie podkladov, stanovísk a vyjadrení pri uplatnení inštitútov vysvetľovania a revíznych postupov,

 • súčinnosť s orgánmi a inštitúciami v oblasti informatizácie spoločnosti pri plnení úloh súvisiacich s elektronickým verejným obstarávaním,

 • participácia pri tvorbe plánu verejného obstarávania na nasledujúci kalendárny rok,

 • spolupráca pri tvorbe zásadných materiálov, pokynov, usmernení a vzorových dokumentov pre oblasť verejného obstarávania.

Koho hľadáme

 • Preukázateľné skúsenosti z oblasti verejného obstarávania min. 4 roky,

 • znalosť zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a súvisiacej právnej úpravy,

 • znalosť odbornej problematiky,

 • výborné komunikačné zručnosti,

 • skúsenosť z realizácie verejných obstarávaní a obstarávaní v technickom segmente výhodou,

 • skúsenosť z realizácie zákaziek v režime obstarávateľa podľa § 9 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní výhodou,

 • znalosť MS Office – úroveň pokročilý,

 • samostatnosť, rozhodnosť, precíznosť,

 • vodičský preukaz sk. B.

Prečo si vybrať nás

 • práca v stabilnej a perspektívnej spoločnosti

 • 13. plat vo výške 50 % priemerného mesačného zárobku

 • 14. plat vo výške 100 % priemerného mesačného zárobku

 • odmeny pri pracovných a životných jubileách

 • vybrané mzdové zvýhodnenia za sobotu a nedeľu nad Zákonník práce

 • príspevok na stravovanie

 • sociálna výpomoc pri zložitých životných situáciach

 • ďalšie benefity v zmysle kolektívnej zmluvy

Dodatočné informácie

V prípade záujmu o uvedenú pracovnú pozíciu prosím zašlite štruktúrovaný životopis. Ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem o inzerovanú pracovnú pozíciu.

Detaily

Nástup

Ihneď (dohodou)

Pre koho

 • Profesionál

O organizácii

Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s.

Sme mestský podnik OLO - Odvoz a likvidácia odpadu. Naším hlavným poslaním je prinášať inovatívne riešenia v oblasti odpadového hospodárstva a zabezpečovať kvalitné služby v oblasti zberu, odvozu a sp..
Viac o organizácii

Podobné ponuky