>

Analytička/Analytik pôdohospodárskych politík

Príď na IPP analyzovať dáta a dávať ich do súvislostí a spolupodieľať sa na nastavovaní politík v slovenskom pôdohospodárskom sektore.
verejný sektor
štátna správa
analytická jednotka
analytik
analytička
poľnohospodárstvo
lesné hospodárstvo
hodnota za peniaze
zelená ekonomika
policy making
data analysis
data sciance
analýza
Miesto:
office (Bratislava)
Pracovný čas:
Druh úväzku:
Plný úväzok
Spolupráca:
Odmena:
od 1626 € / mes
Aktualizované: 13. 7. 2023

Náplň práce

 • príprava diskusných štúdií a komentárov, prezentácií a iných analytických výstupov pre ministerstvo, odbornú a laickú verejnosť

 • spolupráca a komunikácia s partnermi (analytické jednotky, organizácie ministerstva, ostatné ministerstvá, medzinárodné inštitúcie a iné)

 • analýza údajov v pôdohospodárstve, potravinárstve a rozvoji vidieka

 • kvantitatívna analýza dopadu politík a regulácií

 • analytické činnosti súvisiace s výkonom revízie verejných výdavkov, prípravou investičných akcií a riadením rozpočtu

Koho hľadáme

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa ideálne so zameraním na ekonómiu, kvantitatívne metódy alebo príbuzné odbory (oblasti poľnohospodárstva a lesníctva výhodou)

 • orientácia v ekonomickej teórii, analytických nástrojoch a verejných politikách a výdavkoch so zameraním na pôdohospodársku politiku a rozvoj vidieka

 • analytické myslenie a chuť pracovať s dátami

 • schopnosť zrozumiteľne a jasne zachytiť hlavnú myšlienku

 • výhodou je znalosť práce s dátami, databázami, znalosť štatistiky a ekonometrie

Prečo si vybrať nás

 • zaujímavá práca s dopadom na verejné politiky

 • priestor pre vzdelávanie a profesijný rast

 • priestor a podmienky na kreativitu a vlastné iniciatívne projekty

 • príjem porovnateľný so súkromným sektorom

 • spolupráca s ostatnými analytickými jednotkami na iných ministerstvách a zahraničnými inštitúciami

Znalosť jazyka

 • anglický - B2 - stredne pokročilý

Detaily

Nástup

Ihneď (dohodou)

Pre koho

 • čerstvého absolventa vysokej školy
 • mladého profesionála (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
 • profesionála

O organizácii

Inštitút pôdohospodárskej politiky (IPP, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR)

Inštitút pôdohospodárskej politiky je analytický útvar Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Jeho poslaním je hľadať riešenia pre zlepšenie výsledkov sektora pôdohospodárstva prostr..
Viac o organizácii

Podobné ponuky