>
Miesto
Bratislava
Nástup
Ihneď (dohodou)
Typ pracovnej ponuky
Trvalý pracovný pomer
Mesačná odmena
od 1700 €

Náplň práce

Do projektu hľadáme motivovaného člena s pracovnými skúsenosťami v oblasti strategického plánovania a projektového riadenia v oblasti informatizácie, digitalizácie, dopravy, investícii, inovácií, konceptov inteligentnej mobility alebo vnútroštátnych alebo externých finančných mechanizmov (preferovaná dĺžka praxe je min. 3 roky).

  • podpora senior analytika pri zapájaní inovátorov, priemyselných a technologických firiem do riešení výziev IM v mestách a regiónoch; identifikovanie a podpora spolupráce priemysel – univerzity – veda

  • podpora pri organizácii odborných podujatí,

  • podporné činnosti v rámci založeného združenia Inteligentná mobilita Slovenska, podpora prepájania subjektov, spolupráca pri organizácii odborných podujatí, stretnutí členov a podobne,

  • analyzovanie odborných podkladov týkajúcich sa konceptov inteligentnej mobility a platformy spolupráce vo verejnej politike

  • spolupráca pri tvorbe stratégie a verejnej politiky týkajúcej sa rozvoja inteligentnej mobility

  • spolupráca na návrhu vhodného mechanizmu podpory projektov a príprave výziev pre podporu inteligentnej dopravy

  • administrácia webového portálu; redakcia, tvorba a publikovanie obsahu a komunikácia s externým dodávateľom webu, koordinácia kontroly kvality výstupov IT dodávateľa

  • účasť na tuzemských a zahraničných pracovných cestách, odborných konferenciách, workshopoch

Pracovný pomer na dobu určitú 12/2023 Verejná služba

Koho hľadáme

Orientujete sa v inováciách? Zaujíma Vás svet dopravy, technologických noviniek a smart riešení? Nie je Vám oblasť inteligentnej mobility cudzia? Ste osoba, ktorá vidí perspektívu a potenciál v našich regiónoch a mestách a má nápady ako meniť ich fungovanie k lepšiemu?

Prečo si vybrať nás

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre:
• riadenie, koordináciu a dohľad nad využívaním finančných prostriedkov z fondov
Európskej únie,
• oblasť informatizácie spoločnosti,
• oblasť investícií,
• oblasť regionálneho rozvoja.

V oblasti informatizácie spoločnosti MIRRI zabezpečuje centrálne riadenie informatizácie spoločnosti a tvorbu politiky jednotného digitálneho trhu, rozhodovanie o využívaní finančných zdrojov vo verejnej správe pre informačné technológie, centrálnu architektúru integrovaného informačného systému verejnej správy a koordináciu plnenia úloh v oblasti informatizácie spoločnosti.

V oblasti investícií MIRRI zabezpečuje strategické plánovanie a strategické projektové riadenie vrátane vypracovania národného strategického investičného rámca, ako aj koordináciu investičných projektov určených vládou SR.

V oblasti riadenia, koordinácie a dohľadu nad využívaním finančných prostriedkov z eurofondov MIRRI koordinuje dodržiavanie Partnerskej dohody na roky 2021 až 2027, rozhoduje o záväzných plánoch a krízovom riadení Programu Slovensko a zabezpečuje presadzovanie strategických cieľov Slovenska v oblasti poskytovania financií z eurofondov.

V oblasti regionálneho rozvoja MIRRI podporuje činnosť okresných rozvojových centier, schvaľuje a poskytuje vládou schválené dotácie a regionálne príspevky na projekty samospráv v najmenej rozvinutých okresoch a vyhodnocuje plnenie akčných plánov v spolupráci s miestnymi úradmi.

Dodatočné informácie

skúsenosti v oblasti strategického plánovania a projektového riadenia v oblasti informatizácie, digitalizácie, dopravy, investícii, inovácií, konceptov inteligentnej mobility alebo vnútroštátnych alebo externých finančných mechanizmov (preferovaná dĺžka praxe je min. 3 roky) anglický jazyk na úrovni B2 používateľská úroveň práce s MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Outlook, MS Teams a internetom svedomitosť a spoľahlivosť samostatnosť, adaptabilita a flexibilita schopnosť pracovať pod tlakom komunikačné zručnosti analytické, koncepčné a strategické myslenie schopnosť negociácie

Detaily

  • Mladý profesionál (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
  • Profesionál

O organizácii

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre:riadenie, koordináciu a dohľad nad využívaním finančných prostriedkov z..
Viac o organizácii
29. 3. 2023

Podobné ponuky