>

Odborný referent v rámci implementácie a administrácie programov EÚ Erasmus+

talentovaná mládež
odborný referent
Miesto
Bratislava
Nástup
15. máj 2023
Typ pracovnej ponuky
Trvalý pracovný pomer
Mesačná odmena
1 173,5 EUR/mesiac. Odmeňovanie v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Tarifný plat + osobné ohodnotenie.
od 1173.5 €

Náplň práce

Zamestnanec vykonáva odborné a špecializované činnosti implementácie a administrácie programov EÚ Erasmus+ (oblasť mládeže) a Európsky zbor solidarity, najmä:
• Koordinovanie Kľúčovej akcie 1 programu EÚ Erasmus+(kontrola formálnych kritérií, konzultácie projektových zámerov, podpora žiadateľov v procese implementácie projektu, šírenie príkladov dobrej praxe, sieťovanie žiadateľov).
• Mapovanie a monitorovanie organizácii, ktoré sa zapájajú do programov EÚ Erasmus+ (oblasť mládeže) – Kľúčová akcia 1 a Európsky zbor solidarity (ďalej len „programy“).
• Aktívne vyhľadávanie a podpora organizácii, ktoré majú záujem zapojiť sa do programov EÚ Erasmus+ (oblasť mládeže) – Kľúčová akcia 1.
• Rozvoj témy participácie mládeže a realizácia podporných aktivít na zvyšovanie aktívneho občianstva na demokratických procesoch.
• Koordinácia podporných a školiacich aktivít pre hodnotiteľov žiadostí v rámci oboch Programov EÚ pre mládež a šport.
• Hodnotenie projektových žiadostí programov a zabezpečenie kvality hodnotiaceho procesu programov EÚ pre mládež.
• Účasť na akreditačných návštevách v rámci akreditácii v oblasti mládeže Kľúčovej akcie 1, riadenie procesu akreditácie, sieťovanie a spolupráca s akreditovanými organizáciami.
• Tvorba a koordinácia medzinárodných a národných vzdelávacích a informačných aktivít (prezenčne aj dištančne).
• Koordinácia nadnárodných partnerstiev v rámci spolupráce siete národných agentúr.
• Spolupráca pri koordinácii propagačných a komunikačných aktivít v rámci siete Eurodesk a regionálnej siete NiVaM.
• Aktívna účasť v pracovných skupinách v rámci národných a medzinárodných projektov.
• Aktívna účasť na školeniach a vzdelávacích aktivitách.
• Práca s internými databázovými systémami v súvislosti s implementáciou programov (kontrola správnosti údajov a dát, projektový cyklus, odpočet údajov);
• Práca s nástrojmi IKT potrebnými v rámci implementácie programov.
• Kompletizácia podkladov potrebných na tvorbu správ a ďalších dokumentov týkajúcich sa programov vyžadovaných na úrovni inštitúcie alebo iných externých subjektov.

Koho hľadáme

Máš tieto predpoklady a zručnosti?

Analytické myslenie
Kultivovaný písomný a ústny prejav
Prezentačné zručnosti
Zmysel pre strategické plánovanie
Flexibilita, zodpovednosť, samostatnosť, schopnosť organizovania a plánovania práce
Schopnosť tímovej práce
Odolnosť voči stresu
Konštruktívny prístup k riešeniu problémov
Preukázateľná skúsenosť v oblasti tvorby a realizácie verejnej politiky
Skúsenosť s účasťou na výskumných aktivitách výhodou
Skúsenosť a prehľad v oblasti politiky mládeže a výskumu mládeže výhodou
Práca s nástrojmi IKT
Microsoft Windows – pokročilý používateľ
Microsoft Outlook – pokročilý používateľ
Microsoft Word – pokročilý používateľ
Microsoft Excel – pokročilý používateľ
Microsoft PowerPoint – pokročilý používateľ
Anglický jazyk – komunikatívna úroveň

Prečo si vybrať nás

Národný inštitút vzdelávania a mládeže je príspevková organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorá vznikla 1. júla 2022 zlúčením organizácií Metodicko-pedagogické centrum (MPC), Slovenská pedagogická knižnica (SPK), Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ), IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM). Národný inštitút vzdelávania a mládeže pôsobí v oblasti predprimárneho vzdelávania, základného vzdelávania a stredného vzdelávania, špeciálneho vzdelávania a inkluzívneho vzdelávania, základného umeleckého vzdelávania, jazykového vzdelávania a záujmového vzdelávania, v oblasti podpory profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov odborných zamestnancov, v oblasti celoživotného vzdelávania, v oblasti práce s mládežou a v oblasti monitorovania a hodnotenia kvality výchovy a vzdelávania a výskumu v uvedených oblastiach

Detaily

  • Mladý profesionál (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
  • Profesionál
17. 4. 2023

O organizácii

Národný inštitút vzdelávania a mládeže je príspevková organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorá vznikla 1. júla 2022 zlúčením organizácií Metodicko-pedagogi..
Viac o organizácii
5. 4. 2023

Podobné ponuky