>

Koordinátor/ka práce s mládežou v Trenčianskom kraji Národný inštitút vzdelávania a mládeže

vzdelavanie
talentovaná mládež
Projektový manažment
Inovácie
Miesto
Trenčín
Nástup
Ihneď (dohodou)
Typ pracovnej ponuky
Trvalý pracovný pomer
Mesačná odmena
Základná zložka mzdy 1 173,5 EUR/mesiac a ďalšie odmeny
od 1173.5 €

Náplň práce

Zabezpečuje aktivity a podujatia v rámci Trenčianskeho kraja.
• Reprezentuje organizáciu v kraji.
• Je osobou prvého kontaktu v danom regióne – spádovo v krajskom meste, ale aj v ďalších mestách a obciach kraja.
• Zabezpečuje aktivity Odboru podpory neformálneho vzdelávania a Národnej agentúry programu Erasmus+ pre mládež a šport a Európsky zbor solidarity.
• Mapuje a analyzuje potreby mladých ľudí a aktérov v práci s mládežou (detských a mládežníckych organizácii, pracovníkov s mládežou, samospráv atď.) v regióne.
• Organizuje informačné, konzultačné a sieťovacie podujatia pre aktérov v práci s mládežou k relevantným témam v oblasti práce s mládežou a mládežníckej politiky.
• Propaguje aktivity organizácie v regióne.
• Administruje, logisticky a čiastočne obsahovo zabezpečuje informačné, konzultačné, vzdelávacie a ďalšie podujatia inštitúcie.
• Zabezpečuje nábor účastníkov na regionálne, národné a medzinárodné informačné a vzdelávacie aktivity.
• Pracuje v odborných pracovných skupinách týkajúcich sa mládežníckej politiky a práce s mládežou.
• Poskytuje konzultácie žiadateľom o dotáciu v rámci dotačnej schémy MŠVVaŠ SR v oblasti práce s mládežou ako aj v rámci programov Erasmus+ pre mládež a šport a Európsky zbor solidarity (konzultovanie projektového zámeru, vyhľadanie partnera pre medzinárodné aktivity a pod.).
• Monitoruje projekty podporené z dotačnej schémy MŠVVaŠ SR v regióne.
• Sieťuje a vytvára partnerstvá v oblasti práce s mládežou a mládežníckej politiky v regióne, na národnej a medzinárodnej úrovni.
• Organizačne a logisticky podporuje organizovanie predmetových olympiád a postupových súťaží na území daného regiónu (kraja).
• Administratívne zabezpečuje pridelenú agendu.
• Zabezpečuje ďalšie úlohy vyplývajúce z Kontraktu medzi organizáciou a MŠVVaŠ SR, činnosti organizácie a na príkaz nadriadeného.

Koho hľadáme

• všeobecný prehľad o mládežníckej politike, znalosť strategických dokumentov v oblasti práce s mládežou
• zručnosť v sieťovaní aktérov pôsobiacich v oblasti práce s mládežou v regióne, schopnosť vytvárať partnerstvá pre rôzne formy spolupráce
• dobré komunikačné a prezentačné zručnosti
• schopnosť tímovej práce, ochota spolupracovať
• schopnosť konštruktívne riešiť konflikty
• samostatnosť a iniciatívnosť pri plnení agendy
• schopnosť generovať samostatne nové nápady
• schopnosť efektívneho organizovania a plánovania práce
• skúsenosť v spolupráci so samosprávou výhodou
• skúsenosť s dobrovoľníckou činnosťou výhodou
• samostatný používateľ základného balíka MS Windows, MS Office 365, ďalšie online nástroje a platformy pre online komunikáciu (napr. Zoom, Webex, Google Meet).

• vodičský preukaz (B)

Prečo si vybrať nás

Národný inštitút vzdelávania a mládeže pôsobí v oblasti predprimárneho vzdelávania, základného vzdelávania a stredného vzdelávania, špeciálneho vzdelávania a inkluzívneho vzdelávania, základného umeleckého vzdelávania, jazykového vzdelávania a záujmového vzdelávania, v oblasti podpory profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov odborných zamestnancov, v oblasti celoživotného vzdelávania, v oblasti práce s mládežou a v oblasti monitorovania a hodnotenia kvality výchovy a vzdelávania a výskumu v uvedených oblastiach. Poskytuje vzdelávanie a poradenstvo pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom, metodicky usmerňuje školy a školské zariadenia, aplikuje pedagogický výskum, organizuje predmetové olympiády a súťaže, poskytuje externé testovanie na školách, neformálne vzdelávanie mládeže či spravovanie knižničného fondu. Zároveň reflektuje potreby vzdelávania pre moderné školstvo, plní aktivity z Plánu obnovy a odolnosti SR a realizuje projekty financované Európskou úniou na národnej a medzinárodnej úrovni.

Zamestnanecké výhody, benefity

- práca v stabilnej organizácii
- možnosť 5 dní home-office mesačne
- pružný pracovný čas
- sociálna politika – príspevok na stravovanie, rekreáciu, III. pilier
- 5 dní dovolenky nad rámec Zákonníka práce
- MULTISPORT karta
- podpora vzdelávania a osobného rozvoja zamestnancov
- týždenný pracovný čas 37,5 h

Znalosť jazyka

  • - anglický - B1 - mierne pokročilý

Zručnosti

  • - projektový manažment - mierne pokročilý
  • - IT zručnosti - začiatočník

Detaily

  • Mladý profesionál (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
  • Profesionál
  • Čerstvý absolvent vysokej školy

O organizácii

Národný inštitút vzdelávania a mládeže je príspevková organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorá vznikla 1. júla 2022 zlúčením organizácií Metodicko-pedagogi..
Viac o organizácii
12. 5. 2023

Podobné ponuky