>

Junior Social Media manažér

Marketing
spravovanie sociálnych sietí
Miesto
Bratislava
Nástup
Ihneď (dohodou)
Typ pracovnej ponuky
Stáž pre študenta
Mesačná odmena
Odhadovaný pracovný čas na túto pozíciu je 7 hodín týždenne. Ohodnotenie vo výške 300€ mesačne je stanovené na základe našich interných rozpočtových obmedzení a očakávaného rozsahu práce na čiastočný úväzok. Typ úväzku - živnosť, alebo dohoda o brigádnickej práci študenta. Zohľadnili sme rôzne faktory, ako je rozsah zodpovedností, ako napríklad tvorba obsahu, správa sociálnych sietí, komunikácia s influencermi a nastavovanie reklamy, ako aj plánovanie marketingovej stratégie. Avšak počas našej hlavnej sezóny v roku - október, november a december ponúkame vyššie ohodnotenie, na základe odpracovaných hodín. Taktiež je možnosť sa s nami zúčastňovať na predajných akciách / dizajnových trhoch na Slovensku aj v zahraničí, prípadne inej výpomoci u nás v ateliéri, ktoré sú ohodnotené samostatne.
300 €

Náplň práce

Po štyroch rokoch nášho fungovania hľadáme chýbajúce puzzle do našej mädveďovskej skladačky v podobe človeka, ktorého baví vytvárať kontent na sociálne siete a zároveň má víziu vnímať marketing Lebo Mädveď v rámci dlhodobejšej stratégie. Ak ste sa v popise práce našli, pošlite nám svoj životopis spolu s vyplnenými úlohami.

Zodpovednosti: Spravovať oficiálne účty spoločnosti na rôznych sociálnych sieťach Instagram, Facebook, Linkedin a Tiktok. Pridávať dva razy do týždňa post na sociálne siete a tri razy storky vo vizuálnom štýle Lebo Mädveď.

Odpovedať na otázky, komunikovať s používateľmi a sledovať ich reakcie. Vytvárať, plánovať a realizovať obsah pre sociálne siete, vrátane príspevkov, príležitostne blogov, videí, obrázkov a iných materiálov, s dôrazom na kvalitu, relevantnosť a sledovanie cieľovej skupiny.

Oslovovať a spolupracovať s influencermi a blogermi na propagáciu značky Lebo Mädveď na sociálnych sieťach, vrátane rokovaní o spolupráci, nastavovaní obsahu, monitorovaní výkonu a správe vzťahov s influencermi v intenzite raz za dva týždne.

Nastavovať a riadiť reklamné kampane na sociálnych sieťach, vrátane výberu cieľovej skupiny, nastavovania rozpočtu, sledovania výkonu a optimalizácie kampaní pre dosiahnutie stanovených cieľov. Monitorovať a analyzovať výsledky sociálnych médií a reklamných kampaní, vyhodnocovať úspech kampaní a navrhovať zlepšenia na základe dát a analýz.

Sledovať nové trendy, nástroje a technológie v oblasti sociálnych médií a digitálneho marketingu a navrhovať inovatívne prístupy k zvýšeniu zviditeľnenia spoločnosti na sociálnych sieťach a prostredníctvom reklamných kampaní. Zodpovednosť za plánovanie a vykonávanie marketingovej stratégie na sociálnych sieťach, vrátane identifikácie a analyzovania cieľovej skupiny, stanovenia marketingových cieľov, výberu vhodných sociálnych platforiem a kanálov, a vytvárania obsahu a kampaní na základe týchto poznatkov.

Budete spolupracovať s nami na vypracovanie a implementáciu komplexnej marketingovej stratégie, ktorá bude zohľadňovať výsledky sledovania, výkonnosti reklám a spätnú väzbu od sledovateľov a zákazníkov.

Koho hľadáme

Veľkou výhodou bude ak splníte tieto body, ale nie sú požiadavkou:

Skúsenosti s riadením oficiálnych účtov na sociálnych sieťach pre obchodné účely. Skúsenosti s oslovovaním influencerov a blogerov a riadením spolupráce s nimi.

Skúsenosti s nastavovaním a riadením reklamných kampaní na sociálnych sieťach, vrátane sledovania výkonu a optimalizácie.

Schopnosť vytvárať kreatívny a relevantný obsah pre sociálne siete, s dôrazom na cieľovú skupinu.

Analytické schopnosti na sledovanie výsledkov a vyhodnocovanie úspešnosti kampaní na sociálnych sieťach.

Silné komunikačné a interpersonálne schopnosti pre riešenie otázok a komunikáciu so sledovateľmi, zákazníkmi a influencermi. Schopnosť pracovať samostatne, ale aj v tíme, s flexibilitou a prispôsobiteľnosťou.

Znalosť aktuálnych trendov, nástrojov a technológií v oblasti sociálnych médií a digitálneho marketingu. Pôsobenie v Bratislave je nevyhnutnosťou, keďže tu máme atelié

Prečo si vybrať nás

Ponúkané výhody:

Všetky naše hry aj ateliér v Novej Cvernovke kedykoľvek k dispozícii. Zaujímavá práca na čiastočný úväzok s flexibilným pracovným časom. Možnosť práce z domu alebo na diaľku. Možnosť uplatniť svoje kreatívne a analytické schopnosti v oblasti digitálneho marketingu a sociálnych médií. Možnosť osobného a profesionálneho rozvoja v oblasti digitálneho marketingu. Príležitosť zúčastovať sa na predajných aj propagačných akciách na Slovensku aj v zahraničí, zamerané na dizajn a hry.

Dodatočné informácie

Úlohy: Preto, aby sme vedeli zhodnotiť schopnosti uchádzačov a viac pochopiť ako rozmýšlate, rozhodli sme sa pipraviť si dve úlohy. Tieto úlohy nám umožnia získať lepší pohľad na Vaše schopnosti a kreativitu vytvárať obsah pre digitálny marketing, ako aj ich schopnosť rozvíjať a realizovať marketingovú stratégiu pre konkrétny produkt. Celkovo nám tieto úlohy umožnia vybrať si kandidáta, ktorý je kreatívny, analyticky zmýšľa, má skúsenosti s marketingom a sociálnymi sieťami, a dokáže plánovať a realizovať efektívnu marketingovú stratégiu pre našu firmu. Prvá úloha: Vypracovanie hypotetického postu na sociálnu sieť Instagram pre knihu alebo spoločenskú hru, ktorú doma vlastníte pre followerov Lebo Mädveď. V tejto úlohe uchádzač pripraví príspevok pre knihu alebo spoločenskú hru s cieľom propagovať produkt na sociálnych sieťach. Uchádzač má za úlohu vytvoriť zaujímavý a atraktívny obsah, ktorý môže zaujať pozornosť cieľovej skupiny. Obsah by mal byť prispôsobený konkrétnej sociálnej sieti - instagram. Môže obsahovať obrázky, videá, popisy, hashtagy a iné prvky, ktoré môžu prilákať a angažovať používateľov. Uchádzač by mal tiež zvážiť časovanie príspevku, aby dosiahol najlepší možný dosah a záujem od cieľovej skupiny. Druhá úloha: Stručné rozpísanie marketingovej stratégie pre Lebo Mädveď na posledné tri mesiace v roku 2023, teda na hlavnú predajnú sezónu. Táto úloha zahŕňa vytvorenie vízie pre marketingovú stratégiu značky Lebo madveď. Uchádzač bude mať za úlohu vypracovať konkrétny plán, ktorý zahŕňa identifikáciu cieľovej skupiny, stanovenie marketingových cieľov a stratégiu, ktorá by mohla zvýšiť povedomie, záujem a predaj produktov. Uchádzač by mal rozpracovať nápady a konkrétne kroky, ktoré by mohli byť implementované na sociálnych sieťach a ďalších kanáloch digitálneho, ale pokojne aj iného marketingu s cieľom dosiahnuť pozitívny vplyv na predaj a rast značky Lebo madved. Vo svojich návrhoch by uchádzač mal zohľadniť kreativitu, originalitu, súlad s hodnotami spoločnosti a relevantnosť obsahu pre cieľovú skupinu. Uchádzač by mal tiež zvážiť možnosti merania výkonu a sledovania úspešnosti propagátneho príspevku na sociálnych sieťach. — Ak Vás táto pracovná pozícia zaujala, prosím pošlite nám svoj životopis spolu s vypracovnými úlohami. Ďakujeme

Detaily

  • Študent vysokej školy
Marketing, komunikácia, médiá
Marketing

O organizácii

Lebo Mädveď je spontánnym výsledkom kreativity a potreby vytvárať zmysluplné produkty pre svojich bízkych. Vznikla na akademickej pôde Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Tvoríme ju my traja,..
Viac o organizácii
19. 5. 2023

Podobné ponuky