>

Stážový program s Ábelom Ravaszom 2023: Menšiny, komunitná práca a inklúzia Rómov

Vyhlasujeme tohtoročný stážový program Inštitútu Mateja Bela (IMB). Zaujímaš sa o dianie v spoločnosti? Chceš lepšie spoznať život a problémy menšín na Slovensku? Chceš sa bližšie zoznámiť s témami ako menšinové politiky, komunitná práca a inklúzia Rómov? V tom prípade si na správnom mieste!
menšiny
menšinová politika
terénny výskum
regionálny rozvoj
inklúzia
rómske komunity
ľudské práva
stáž
začleňovanie
terénna práca
komunitná práca
verejná politika
Miesto:
office (Bratislava)
Pracovný čas:
Druh úväzku:
stáž
Spolupráca:
Odmena:
Neplatená stáž
Aktualizované: 6. 5. 2023

Náplň práce

Študentom a mladým profesionálom ponúkame prácu na projektoch, výskumných aktivitách a komunikácii v oblastiach menšinových politík na Slovensku. 

Stážisti nášho inštitútu absolvujú školenie v oblasti daných problematík prostredníctvom prednášok odborníkov, zúčastnia sa niekoľkých verejných panelových diskusií a workshopov v pozícii usporiadateľov, svoje zručnosti uplatnia v rámci úloh v každodennom fungovaní organizácie a pobytu v teréne. 

V rámci trvania stážového programu dostanú stážisti možnosť navrhnúť a spracovať vlastný rozvojový projekt alebo analytickú správu pod záštitou a s podporou tímu IMB. 

Medzi naše hlavné aktivity patria Skupina priateľov menšín v NRSR, iniciatíva Regionálny Rozvoj Teraz!, séria diskusií Tepláreň nahlas či výskumná séria Atlas rozmanitosti Slovenska. Viac informácií o týchto programoch nájdete aj na našej webovej stránke.


Koho hľadáme

Hlásiť sa môžu študenti končiacich ročníkov stredných škôl, študenti vysokých škôl, a mladí profesionáli so záujmom o aktuálne spoločenské témy, verejné a menšinové politiky, či sociálnu inklúziu. Stážový program je prezenčný. Vyžaduje sa účasť minimálne trikrát v týždni, vždy v poobedňajších hodinách.

Od stážistiek a stážistov sa očakáva osobná prítomnosť na prednáškach a workshopoch programu, rovnako sa zúčastnia terénneho výjazdu do regiónov. 

IMB vždy hľadá nových kolegov a kolegyne na posilnenie nášho tímu, a pri výbere silne preferujeme absolventov tohto programu.

Program ponúka štipendijné miesta pre uchádzačov z nízkopríjmových rodín.

Prečo si vybrať nás

Hovorili o nás:

„Stáž u Ábela a spol. mi otvorila oči do problematiky inklúzie rómskych komunít na Slovensku. Na konci stáže som bol obohatený vyvrátenými mýtmi o Rómoch, prednáškami špičkových ľudí z tejto oblasti, veľa veľa dobrými a zlými príkladmi projektov a neposledne - s priateľstvami ktoré trvajú dodnes. Šanca byť v tej istej miestnosti s odborníkmi ktorí otvorene rozprávajú o svojich skúsenostiach a potykajú si ihneď, je naozaj nenahraditeľná. Takisto, možnosť praktickej práce na vlastnom projekte mi dala možnosť s týmito ľuďmi spolupracovať, čo prehĺbilo moje vedomosti ešte viac! Odporúčam túto skúsenosť každému kto sa zaujíma o integráciu Rómov na Slovensku a rád by niečím prispel, nezáležiac ako.“ – Filip (ročník 2020)

„Táto stáž mne osobne priniesla mnoho nových informácii, poznatkov, priateľov a, bez akéhokoľvek preháňania, zmenila mi život. Vďaka nej som sa viac dostal do oblasti regionálneho rozvoja, naštartoval som svoju kariéru a dostal sa do novej, veľmi dobrej práce. Pokiaľ teda hľadáte možnosť, ako získať prax počas štúdia alebo sa len potrebujete nasmerovať ďalej smerom k pracovným príležitostiam, jednoznačne odporúčam.“ – Tomáš (ročník 2020)

„Stáž na Inštitúte Mateja Bela mi poskytla smer, ktorým sa chcem ďalej uberať. Je to jedinečná príležitosť ako prepojiť teóriu s praxou, a tým pádom na vlastnej koži aj zažiť, ako to v praxi naozaj funguje. Mojou motiváciou k práci bol aj vynikajúci prístup lektorov, ktorí sú nie len špičkovými odborníkmi, ale aj priateľskými osobami s ochotou pomôcť v akomkoľvek smere. Teším sa a je mi cťou, že som mala možnosť stážovať na tomto mieste, spoznať nových ľudí, nadviazať priateľstvá, ktoré dodnes trvajú, a získať prácu priamo na Inštitúte Mateja Bela, v ktorej dodnes pôsobím.“ – Radka (ročník 2021)

„Na stáž som sa prihlásila s očakávaním, že získam vedomosti a skúsenosti v oblasti rómskych komunít, obsah stáže však kopíroval charakter celého inštitútu, vďaka čomu som rozšírila svoje vedomosti nielen v oblasti rómskych komunít, ale menšín všeobecne; ba čo viac, všetky oblasti inklúzie boli zasadené do regionálneho kontextu, čo považujem za jeden z najväčších prínosov. Najzásadnejším prínosom stáže bolo pochopenie toho, čo existuje v teórii a prečo to nefunguje v praxi, ktorá je ovplyvňovaná rôznymi faktormi, ktoré nie sú identifikovateľné na prvý pohľad, vrátane vnútorných motivácií všetkých hráčov. Ako študentku, ktorá bola doposiaľ v kontakte najmä s teóriou, ma to zásadne posunulo.“ – Lucia (ročník 2022)

Dodatočné informácie

Výberový proces prebieha formou online rozhovorov s organizátormi.

Detaily

Nástup

26. jún 2023

Dátum ukončenia výberového procesu

9. máj 2023

Pre koho

  • Študent strednej školy
  • Študent vysokej školy

Preferovaný odbor štúdia

Humanitné a spoločenské vedy

O organizácii

Inštitút Mateja Bela

Inštitút Mateja Bela (IMB) je nezávislý výskumný think tank, ktorý funguje od roku 2014. Zaoberáme sa menšinovými politikami, regionálnym rozvojom a sociálnou inklúziou. Naším poslaním je rozvíjať myš..
Viac o organizácii

Podobné ponuky