>

Stážový program s Ábelom Ravaszom 2022: Menšiny, sociálna inklúzia a regionálny rozvoj

Vyhlasujeme tohtoročný stážový program IMB. Ponúkame možnosť zoznámiť sa s témami menšinových politík, sociálnej inklúzie a regionálneho rozvoja prostredníctvom mentoringu Ábela Ravasza a jeho tímu. Stážisti sa zúčastnia prednášok špičkových odborníkov, workshopov a trojdňového terénneho výjazdu.
menšiny
menšinová politika
regionálny rozvoj
terénna práca
rómske komunity
verejná politika
Miesto
Bratislava
Nástup
27. jún 2022
Typ pracovnej ponuky
Stáž pre študenta
Neplatená stáž

Náplň práce

Inštitút Mateja Bela (IMB) vyhlasuje tohtoročný stážový program. Nadväzujúc na programy minulých rokov, ponúkame možnosť študentom a mladým profesionálom na zoznámenie sa s témami menšinových politík, sociálnej inklúzie a regionálneho rozvoja; výskumom a analytickou činnosťou v týchto oblastiach ako aj so širšími súvislosťami inklúzie na Slovensku.

Stážisti sa zúčastnia ôsmich prednášok špičkových odborníkov na rôzne podoblasti týchto tém, a postupne si zvolia jednu z tém pre svoju záverečnú prácu. Príprava na spracovanie ich záverečných prác prebehne v dielňach, terénna časť záverečnej práce sa uskutoční počas trojdňového výjazdu v regiónoch. Svoje záverečné práce dokončia účastníci programu v priebehu augusta, s možnosťou prípadného pokračovania na jeseň 2022 alebo aj dlhodobej spolupráce s Inštitútom Mateja Bela.

Koho hľadáme

Hlásiť sa môžu študentky a študenti so záujmom o agendu integrácie, terénnu prácu, verejné a menšinové politiky a regionálny rozvoj. Program je prezenčný.

Od stážistov a stážistiek sa očakáva osobná prítomnosť na prednáškach a dielňach programu, a to nie menej ako trikrát týždenne. Tiež sa zúčastnia výjazdu do regiónov.

Témy záverečných prác budú vopred definované, a budú v súlade s výskumnými a pracovnými záujmami organizátorov. Je možná negociácia o samotných témach, primárnym cieľom je ale priama participácia účastníkov programu na aktivitách organizátorov. Niektoré z možných tém:

- Sekundárne spracovanie dát z Atlasu rómskych komunít 2019, Atlasu rozmanitosti Zamaguria a ďalších výskumných projektov IMB

- Podpora terénnych aktivít a príprava happeningov v lokalitách Gemera

- Príprava analytických podkladov pre iniciatívu Regionálny rozvoj teraz!

- Príprava mediálnych výstupov

- Výskum v oblasti aktivít terénnych pracovníkov v MRK

- Príprava policy analýzy pre Skupinu priateľov menšín v NRSR

Prečo si vybrať nás

Hovorili o nás:

„Stáž u Ábela a spol. mi otvorila oči do problematiky inklúzie rómskych komunít na Slovensku. Na konci stáže som bol obohatený vyvrátenými mýtmi o Rómoch, prednáškami špičkových ľudí z tejto oblasti, veľa veľa dobrými a zlými príkladmi projektov a neposledne - s priateľstvami ktoré trvajú dodnes. Šanca byť v tej istej miestnosti s odborníkmi ktorí otvorene rozprávajú o svojich skúsenostiach a potykajú si ihneď, je naozaj nenahraditeľná. Takisto, možnosť praktickej práce na vlastnom projekte mi dala možnosť s týmito ľuďmi spolupracovať, čo prehĺbilo moje vedomosti ešte viac! Odporúčam túto skúsenosť každému kto sa zaujíma o integráciu Rómov na Slovensku a rád by niečím prispel, nezáležiac ako.“ – Filip (ročník 2020)

 

„Táto stáž mne osobne priniesla mnoho nových informácii, poznatkov, priateľov a, bez akéhokoľvek preháňania, zmenila mi život. Vďaka nej som sa viac dostal do oblasti regionálneho rozvoja, naštartoval som svoju kariéru a dostal sa do novej, veľmi dobrej práce. Pokiaľ teda hľadáte možnosť, ako získať prax počas štúdia alebo sa len potrebujete nasmerovať ďalej smerom k pracovným príležitostiam, jednoznačne odporúčam.“ – Tomáš (ročník 2020)

 

„Stáž na Inštitúte Mateja Bela mi poskytla smer, ktorým sa chcem ďalej uberať. Je to jedinečná príležitosť ako prepojiť teóriu s praxou, a tým pádom na vlastnej koži aj zažiť, ako to v praxi naozaj funguje. Mojou motiváciou k práci bol aj vynikajúci prístup lektorov, ktorí sú nie len špičkovými odborníkmi, ale aj priateľskými osobami s ochotou pomôcť v akomkoľvek smere. Teším sa a je mi cťou, že som mala možnosť stážovať na tomto mieste, spoznať nových ľudí, nadviazať priateľstvá, ktoré dodnes trvajú, a získať prácu priamo na Inštitúte Mateja Bela, v ktorej dodnes pôsobím.“ – Radka (ročník 2021)

Dodatočné informácie

Výberový proces prebieha formou online rozhovorov s organizátormi.

Detaily

  • Študent strednej školy
  • Študent vysokej školy
Humanitné a spoločenské vedy
Sociológia a sociálna antropológia
7. 5. 2022

Manažér

LinkedIn profil

O organizácii

Inštitút Mateja Bela (IMB) je nezávislý výskumný think tank, ktorý funguje od roku 2014. Zaoberáme sa menšinovými politikami, regionálnym rozvojom a sociálnou inklúziou. Naším poslaním je rozvíjať myš..
Viac o organizácii
10. 4. 2022
1. 5. 2022

Podobné ponuky