>

vedeckovýskumný pracovník na Ústave regionalistiky a rozvoja vidieka, SPU v Nitre

sociálna inklúzia
výskum
sociálne inovácie
životné prostredie
umenie a kultúra
Miesto
Nitra alebo aj na diaľku (online)
Nástup
1. marec 2023
Typ pracovnej ponuky
Trvalý pracovný pomer
Mesačná odmena
osobný príplatok na základe pohovoru (maximálne do výšky 70% základného tarifného platu)
od 1143 €

Náplň práce

Ide o pozíciu vedeckovýskumného pracovníka na Ústave regionalistiky a rozvoja vidieka, SPU v Nitre. Na pohovore radi priblížime.

Koho hľadáme

Kvalifikačné predpoklady a ďalšie požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie v odboroch sociológia, sociálna psychológia, aplikovaná psychológia, sociálna práca alebo príbuzných odborov, ekonómia a manažment, krajinná a záhradná architektúra, alebo

 • vysokoškolské vzdelanie v iných odboroch v prípade skúseností s prácou so znevýhodnenými skupinami osôb, skúseností s aplikačnými projektami a projektami spolupráce s praxou,

 • III. stupeň vysokoškolského vzdelania bez ohľadu na odbor (prínosom je však III. stupeň vzdelania v odboroch vymenovaných vyššie),

 • prínosom je skúsenosť s komunitnou prácou v rámci alebo mimo profesionálneho pôsobenia, keďže vedeckovýskumný pracovník obsadí pozíciu komunitného aktivátora v rámci projektu IN-HABIT, ktorá predpokladá prácu so znevýhodnenými skupinami osôb (napr. cudzinci, osoby so zdravotným postihnutím, príslušníci marginalizovaných rómskych komunít a pod.,

 • publikačná aktivita v danej oblasti vítaná,

 • pedagogická prax vítaná,

 • anglický jazyk – stredne pokročilý (B2),

 • Microsoft Office – pokročilý,

 • občianska a morálna bezúhonnosť,

 • Ďalšie zručnosti: flexibilita, organizačné a plánovacie schopnosti, keďže pozícia si vyžaduje terénnu prácu

 • pozícia je vhodná aj pre absolventa.

Prečo si vybrať nás

Zamestnanec bude súčasťou Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre ako vedecko-výskumný pracovník,

Detaily

 • Mladý profesionál (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
 • Profesionál
 • Čerstvý absolvent vysokej školy
10. 2. 2023

O iniciatíve

Inkluzívne zdravie a wellbeing v malých a stredných mestách (IN-HABIT) je európskym projektom v rámci programu Horizont 2020, ktorého cieľom je identifikovať inovácie na podporu inkluzívneho zdravia a..
Viac o iniciatíve
30. 1. 2023
31. 1. 2023

Podobné ponuky