>

Vedúci/ca tímu sociálnej pomoci na mestskej ubytovni Fortuna

vedúci
sociálna práca
Miesto:
office (Bratislava)
Pracovný čas:
Druh úväzku:
plný
Spolupráca:
Odmena:
1700 - 1700 € / mes
Od 1700 Eur brutto + možnosť osobného príplatku v závislosti od odborných znalostí, pracovných skúseností a schopností
Aktualizované: 18. 8. 2023

Náplň práce

 • manažment zamestnacov/kýň referátu sociálnej pomoci (7 členný tím) – vedenie, koordinácia tímu, vytváranie motivačných pracovných podmienok, pracovný rozvoj jednotlivých členov/iek sociálneho tímu  

 • vedenie intervízie tímu a zabezpečenie supervízie

 • zodpovednosť za činnosť nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu, tvorba systému služieb, práce, metodiky a manuály pre poskytovanie sociálnej pomoci, podpory a nízkoprahových služieb vo vysokom štandarde kvality, mapovanie potrieb klientov/tiek, vytváranie a vedenie štatistík.

 • vykonáva základné administratívne a personálne činnosti (príprava reportov, manažment dochádzky a pod.) 

 • spolupráca s vedením ubytovne, najmä pri vyhodnocovaní žiadostí o prijatie, predĺženie, presun či ukončenie ubytovania na ubytovni, participácia pri tvorbe rozpočtu ubytovne Fortuna najmä v oblasti aktivít sociálnej pomoci a podpory,

 • organizovanie a participácia na komunitných aktivitách ubytovne, spolupráca so samosprávou, štátnou správou a neziskovými organizáciami, komunitné stretnutia 

 • individuálne poradenstvo, skupinová práca s klientmi, riešenie krízových a konfliktných situácií, organizovanie prípadových interných stretnutí

 • spolupráca na rozvojovom a transformačnom pláne mestskej ubytovne Fortuna 

 • spolupráca a koordinácia procesov a aktivít s odbornými pracovníkmi/čkami a tímami sekcie sociálnych vecí a jej vedením, spolupráca so všetkými oddeleniami magistrátu

Koho hľadáme

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, v odbore sociálna práca alebo inej pomáhajúcej profesii, skúsenosti s vedením tímov, minimálne 1 rok

 • Skúsenosti/prax s priamym výkonom pomáhajúcej profesie, je podmienkou, skúsenosti s inovatívnymi postupmi pre podporu rodín, detí a mladých ľudí sú výhodou. 

 • sociálne cítenie

 • dobrý časový manažment

 • flexibilita a schopnosť efektívne riešiť problémové situácie, dobré zvládanie stresových situácií

 • dôslednosť, kooperatívnosť – s odbornými pracovníkmi/čkami sekcie a jej vedením, úzka spolupráca so všetkými oddeleniami

 • Užívateľská znalosť - MS Office 365, digitálne nástroje tímovej spolupráce.

 • Osobnostné predpoklady: spoľahlivosť, zodpovednosť, dobré komunikačné a organizačné schopnosti; schopnosť riešiť problémy; vyjednávacie schopnosti; rozhodnosť; flexibilita; empatia, proaktívny prístup

 • Nadstavbové vzdelanie v oblasti pomoci a podpory deťom, mladým ľuďom a rodinám v ohrození a iným sociálne vylúčeným komunitám sú vítané

Prečo si vybrať nás

Mestská ubytovňa Fortuna v bratislavskej Dúbravke je domovom pre viac ako 350 obyvateľov – prevažne rodín s deťmi. Posledné roky prechádza procesom transformácie na modernú mestskú ubytovňu spolu s tímom 7 sociálnych pracovníkov/čiek – referátom sociálnej pomoci. Tím sociálnej pomoci denne pomáha rodinám, deťom a jednotlivcom prekonávať náročné životné situácie prostredníctvom sociálneho poradenstva a klubových aktivít s deťmi a mladými ľuďmi. Hľadáme zručného/ú vedúceho/u, ktorý/á má znalosti v témach sociálneho poradenstva, skúsenosti   s koordinovaním a vedením tímu do a rozvojom tímového potenciálu. Ďalej je dôležitou orientácia a skúsenosti s prácou so zraniteľnými rodinami a jednotlivcami, porozumenie skupinovej dynamike a princípom nízkoprahovosti  a skúsenosť s komunitnou prácou. Ponúkame možnosť pracovať so skvelým tímom sociálnych pracovníkov a tak sa podieľať na skvalitňovaní služieb mesta svojím obyvateľom v sociálnej oblasti a pracovať pre sekciu sociálnych vecí pod Hlavným mestom SR Bratislava.

Benefity:

 Okrem zmysluplnej práce v sociálnej oblasti ponúkame nielen férovú výšku mzdy, ale aj zaujímavé benefity:

·        pravidelný systém odmeňovania nad rámec bežnej mzdy,

·        2 sick days navyše k riadnej dovolenke za rok, 

·        príspevok na dopravu alebo zľavnenú ročnú električenku, 

·        pružný pracovný čas,

·        príspevok do DDS 2-3%, 

·        bezplatný vstup do vybraných mestských organizácií, 

·        teambuildingy a možnosť odborných vzdelávaní,

·        pravidelný systém spätnej väzby a hodnotenia,

·        práca pre modernú verejnú inštitúciu a sekciu sociálnych vecí,

·        možnosť byť súčasťou inovatívnych zmien v sociálnej oblasti.

Dodatočné informácie

Zoznam požadovaných dokladov a materiálov: 1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania 1. Životopis 2. Motivačný list k danej pozícii 3. Fotokópia dokladu o dosiahnutí vzdelania 4. Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa zákona 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Poznámka: Zamestnávateľ si vyhradzuje právo pozvať na osobné stretnutie len vybraných uchádzačov. Nevylučujeme viackolové výberové konanie. Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi a materiálmi doručte elektronicky najneskôr do 15.09.2023. Zverejnené dňa 18.08.2023

Detaily

Nástup

Ihneď (dohodou)

Pre koho

 • mladého profesionála (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)

Manažér

Milan Brejcha

O organizácii

Hlavné mesto SR Bratislava

Magistrát hlavného mesta Bratislavy je výkonným orgánom mestského zastupiteľstva a primátora Bratislavy. Zabezpečuje z odbornej stránky návrhy mestských politík, ich následnú implementáciu, správu a d..
Viac o organizácii

Podobné ponuky